Krajské úřady - Jihomoravský kraj

1 - 9 firem z 9 nalezených

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Brno-Veveří, Žerotínovo náměstí 449/3 kontakt +420 541 651 111, (1 pobočka)

Krajský úřad pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku.

web www.kr-jihomoravsky.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Brno-Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1926/7 kontakt +420 542 167 233

Dohlížíme nad zadávání veřejných zakázek.

web www.uohs.cz

Český statistický úřad Olomouc

Olomouc, Jeremenkova 1142/42 kontakt +420 585 731 511, (9 poboček)

Statistické informace, které se týkají především Olomouckého kraje, jeho okresů, správních obvodů s rozšířenou působností a obcí.

web www.czso.cz/csu/xm

Český statistický úřad Kroměříž

Kroměříž, Oskol 3183/41a kontakt +420 573 334 920, (9 poboček)

Zpracování a poskytování informací o hospodářských a společenských jevech.

web www.zlin.czso.cz

Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj

Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 117 kontakt +420 595 622 222, (1 pobočka)

Krajský úřad pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku.

web www.kr-moravskoslezsky.cz

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Ostrava, Na Hradbách 1836/21 kontakt +420 595 131 511, (5 poboček)

Krajské státní zastupitelství v Ostravě vykonává státní správu v oblasti justice.

web www.justice.cz

Městský úřad Vítkov

Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7 kontakt +420 556 312 200, (5 poboček)

Městský úřad Vítkov podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.vitkov.info

Krajský úřad pro Zlínský kraj

Zlín, Třída Tomáše Bati 21 kontakt +420 577 043 111, (1 pobočka)

Krajský úřad pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, výchovy a vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku.

web www.kr-zlinsky.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Brno, Kounicova 271/13 kontakt +420 532 193 511

Zabýváme se činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů a jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z EU.

web www.jihovychod.cz