Inspektoráty - Jihomoravský kraj

1 - 4 firem z 4 nalezených

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Brno, Milady Horákové 1970/3 kontakt +420 950 179 900, (5 poboček)

Úřad pro inspekci práce. Naším hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

web www.suip.cz/oip09

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Olomouc, tř. Kosmonautů 989/8 kontakt +420 950 179 203, (5 poboček)

Úřad pro inspekci práce. Naším hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

web www.suip.cz/oip10

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně

Brno-město, Moravské náměstí 1/1 kontakt +420 542 521 111

Inspektorát má nastarost kontrolu výkonu státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady, dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo. Dále předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu, rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastráních úřadů, projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví a plnění dalších úkolů, kterými je pověří ČÚZK.

web www.cuzk.cz

Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Olomoucký kraj

Olomouc, Třída Míru 273/99 kontakt +420 585 711 711, (8 poboček)

Dohled nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poradenská činnost.

web www.cr-sei.cz