Inspektoráty - Brno - město

1 - 4 firem z 4 nalezených

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Brno, Milady Horákové 1970/3 kontakt +420 950 179 900, (5 poboček)

Úřad pro inspekci práce. Naším hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

web www.suip.cz/oip09

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně

Brno-město, Moravské náměstí 1/1 kontakt +420 542 521 111

Inspektorát má nastarost kontrolu výkonu státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady, dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo. Dále předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu, rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastráních úřadů, projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví a plnění dalších úkolů, kterými je pověří ČÚZK.

web www.cuzk.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (pobočka Brno)

Brno, Hroznová 2 kontakt +420 543 548 111, (38 poboček)

Kontrola výživy rostlin, půdy, živočišné produkce a krmiv.

web www.ukzuz.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - (pobočka Brno-Chrlice)

Brno-Chrlice, U jezu 390/3 kontakt +420 547 243 480, (38 poboček)

Kontrola výživy rostlin, půdy, živočišné produkce a krmiv.

web www.ukzuz.cz