Rozhodčí řízení – Morava

Rozhodčí řízení neboli arbitráž je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Využívá se jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Přehled firem zabývajících se rozhodčím řízením v lokalitě Morava.

1–10 firem z 19 nalezených Filtry

1JUDr. Radek Rozmánek – advokát

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Krapkova 280/7, Olomouc Bezdlužná

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby. Zabýváme se právem občanským, rodinným, trestním, správním, obchodním a pracovním. Zaručujeme profesionalitu, zkušenosti v oboru a individuální přístup.

2ČMRS Consulting, s.r.o.

Stará cesta 676, Vsetín
Dnes už má zavřeno

ČMRS Consulting, s.r.o., se sídlem Stará cesta 676, 755 01, Vsetín, v okrese Vsetín a v kraji Zlínský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 51453, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2006. Předmětem podnikání je: výroba, obchod a služby…

3Českomoravská rozhodčí, s.r.o.

Cihelní 128/27, Ostrava-Moravská…
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Českomoravská rozhodčí, s.r.o., se sídlem Cihelní 128/27, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, v okrese Ostrava - město a v kraji Moravskoslezský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 34602, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2009. Předmětem…

4Ústav práva a soudního inženýrství, o.p.s.

Ústav práva a soudního inženýrství, o.p.s., se sídlem Palackého 2312/54, 695 01, Hodonín, v okrese Hodonín a v kraji Jihomoravský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 417, Krajský soud v Brně. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2010. Předmětem podnikání je:…

5Vojenský výzkumný ústav, s. p.

4.5
★★★★★
★★★★★
(13)
Veslařská 337/230, Brno-Pisárky Bezdlužná

Vojenský výzkumný ústav, s. p., se sídlem Veslařská 337/230, 637 00, Brno-Pisárky, v okrese Brno - město a v kraji Jihomoravský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. A 25718, Krajský soud v Brně. Právní forma Státní podnik. Založení v roce 2012. Pracuje u nás 100 - 199 zaměstnanců. …

6Sdružení rozhodců, a.s.1 pobočka

Sdružení rozhodců se zabývá organizací i realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu procesu, pomáhá věřitelům proti dlužníkům. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodnutí, které má účinky pravomocného soudního rozsudku.

7Spolek rozhodců s.r.o.

Provádíme rozhodčí řízení ve věcech majetkových sporů.

8B&N Fin Protection, SE

Nabízíme vymáhání pohledávek, analýzu firemních smluv, pomoc v rozhodčím řízení při řešení právních sporů i eliminaci rizik.

9Pavlíková Zora, Bc.

Nabízíme služby v oblasti mediace i rozhodčího řízení.

10Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

Snažíme se o vytváření spravedlivého obchodního prostředí, v němž každý získá to, co mu právem náleží.


Rozhodčí řízení – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Rozhodčí řízení v lokalitě Morava – detailní popis

Rozhodčí řízení je neveřejné, rychlejší a vyžaduje nižší náklady v porovnání s běžným soudním řízením. Podléhá zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Rozhodčí smlouva

  • Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.
  • Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír.

Rozhodci

  • Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný a plně svéprávný. Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.
  • Rozhodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni.

Rozhodčí řízení

  • Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci. Podání žaloby má tytéž právní účinky, jako kdyby byla v této věci podána žaloba u soudu.
  • Rozhodčí řízení se koná v místě dohodnutém stranami. Není-li místo takto určeno, koná se v místě určeném rozhodci s přihlédnutím k oprávněným zájmům stran.
  • Strany mají v rozhodčím řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv.
  • Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení. Otázky řízení mohou být rozhodnuty předsedajícím rozhodcem, jestliže k tomu byl zmocněn stranami nebo všemi rozhodci.