Ekologie a ekologické služby - Olomouc

1 - 19 firem z 19 nalezených

REKLA spol. s r. o. (pobočka Olomouc)

Olomouc, Šlechtitelů 636/6 kontakt +420 466 824 951, (2 pobočky)

Sběr a zpracování: upotřebených olejů v rámci zpětného odběru užitých výrobků Sběr a zajištění likvidace: znečistěných ropných látek, emulzí a vod, chladících a brzdových kapalin, olejových filtrů, znečistěných obalů.

web www.rekla.cz

Vodní zdroje Holešov, a.s. (Olomouc)

Holešov, Tovární 1423/7 kontakt +420 573 312 120, (2 pobočky)

Čištění a regenerace vrtů, hydrogeologický průzkum a posudky, monitoring podzemní vody a horninového prostředí, sanace. Na rozdíl od převážné většiny inženýrských a konzultačních firem v oblasti ochrany životního prostředí nabízíme komplexní dodávku služeb.

web www.vzh.cz

Ecological Consulting a.s.

Olomouc, Na střelnici 343/48 kontakt +420 585 203 166, (1 pobočka)

ECOLOGICAL CONSULTING a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, bezpečnosti práce a vzdělávání.

web www.ecological.cz

BAKTOMA spol. s r.o. - Baktoma.cz

Velká Bystřice, ČSA 2 kontakt +420 777 884 010, (1 pobočka)

Internetový prodej přírodních ekologických prostředků odstraňujících organický odpad a urychlovače kompostu. Mimo jiné i dodáváme bakterie do septiku, žump, jímek, kompostu, jezírek a zahradních rybníčků, směsi pro větší vodní plochy, prostředky do akvárií. Odstranění řasy v jezírku.

web www.baktoma.cz

Snášel František

Cholina, Cholina 193 kontakt +420 585 344 118

Poskytujeme služby prodej, montáž, ekologická likvidace autobaterií.

web www.autobaterie.olomoucko.com

Služby Morava s.r.o. (pobočka Olomouc)

Velká Bystřice, ČSA 556 kontakt +420 774 443 484, (3 pobočky)

Naše firma zajišťuje prodej přírodního pískovce. Ekologickou likvidaci nebezpečných odpadů a gastroodpadu. Svoz a likvidace veškerých odpadů, prošlých potravin, infekčních materiálů ze zdravotnictví a veterinární praxe. Evidence o likvidaci odpadu fyzických a právnických osob. Zajišťujeme likvidaci nepovolených skládek.

web www.sluzbymorava.eu

Služby Morava s.r.o. (pobočka Velká Bystřice)

Velká Bystřice, ČSA 556 kontakt +420 774 443 484, (3 pobočky)

Prodej přírodního pískovce. Dále ekologická likvidace nebezpečných odpadů a gastroodpadu. Svoz a likvidace veškerých odpadů, prošlých potravin, infekčních materiálů ze zdravotnictví a veterinární praxe. Evidence o likvidaci odpadu fyzických a právnických osob. Mimo jiné zajišťujeme likvidaci nepovolených skládek.

web www.sluzbymorava.eu

Ekogroup Czech s.r.o.

Olomouc, Polívkova 1026/15 kontakt +420 605 567 905

Zaměřujeme se na hodnocení vlivů na životní prostředí. Dále poskytování ekologického poradenství a autorizovaných posudků. Specializujeme se také i na studie vlivu na krajinný ráz, biologické rekultivace, péče o přírodní lokality, soudně-znalecké posudky v oboru ochrana přírody a další.

web www.ekogroup.cz

Banaš Marek

Olomouc, tř. Svobody 686/26 kontakt +420 605 567 905

Nabízím služby v oboru ekologie a životního prostředí. Dále provádím autorizované posouzení projektových záměrů, územních plánů, koncepcí a jejich vlivů na životní prostředí. Mimo jiné zpracování odborných posudků pro žádosti o příspěvky a zpracování soudně-znaleckých posudků v oboru ochrana přírody. Otevřeno nonstop.

web www.marekbanas.com

Pokorný Igor - stěhování (pobočka Bystrovany)

Bystrovany, K Mrazírnám kontakt +420 800 100 181, (9 poboček)

Provádíme stěhování bytů, domů, kanceláří i všech nebytových prostor. Zajistíme i stěhování klavírů, starožitností, trezorů i nábytku včetně montáže a demontáže. Mimo jiné vyklízíme veškeré prostory, provádíme ekologickou likvidaci. Jsme pojištěni.

web www.stehovani24.cz

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Horka nad Moravou, Skrbeňská 669/70 kontakt +420 585 378 345

Nabízíme služby v oblasti environmentálního vzdělávání. Pořádáme vzdělávací programy pro školy. Poskytujeme poradenství v programu Zelená úsporám.

web www.slunakov.cz

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc

Litovel, Husova 906/5a kontakt +420 585 344 156, (32 poboček)

Státní správa v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

web www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc, Lafayettova

Olomouc, Lafayettova 45/13 kontakt +420 585 224 157, (32 poboček)

Státní správa v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

web www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

EKOTOXA s.r.o. (pobočka Olomouc)

Olomouc, Hálkova 171/2 kontakt +420 585 207 777, (2 pobočky)

Provoz výzkumného, vývojového a expertního pracoviště působícího v oborech životního prostředí, zemědělství i lesnictví. Dále i nabídka služeb v oblasti geoinformatiky. Zaobíráme se regionálním rozvojem.

web www.ekotoxa.cz

Hnutí DUHA Olomouc

Olomouc, Dolní náměstí 27/38 kontakt +420 585 228 584

Prosazujeme ekologická řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Vydáváme zpravodaj Ekologické listy a poskytujeme ekologickou výchovu a ochranu lesů.

web www.hnutiduha.cz/olomouc

Likvidace Odpadů s.r.o.

Litovel, Žerotínova 54/14 kontakt +420 776 686 049

Provoz kanalizace a čističky odpadních vod. Dále i ekologická poradenství. Otevřeno nonstop.

zobrazit detail

Vymětal Pavel

Uničov, Dukelská 702 kontakt +420 604 777 246

Ekologická likvidace gastroodpadu a nebezpečných odpadů.

zobrazit detail

BONTE intes EU s.r.o.

Olomouc, Horova 582 kontakt +420 603 826 618

Nabídka služeb v oblasti ekologie.

zobrazit detail

ENVIROZONE s.r.o.

Olomouc, Hodolanská 38 kontakt +420 605 223 187

Ekologické poradenství. Odpadové hospodářství a chemické látky. Vodní hospodářství a ovzduší. Geologické a hydrogeologické práce. Hodnocení rizik ekologické újmy. Školení, audity, vzorkování aj. IPPC - integrovaná prevence. EIA - posuzování vlivu na ŽP, IRZ.

web www.envirozone.cz