Ekologie a ekologické služby - Uherské Hradiště

1 - 16 firem z 16 nalezených

EKOLA group, spol. s r.o. (pobočka Uherské Hradiště)

Uherské Hradiště, Jana Lucemburského 229 kontakt +420 775 112 769, (3 pobočky)

Akreditovaná měření hluku, světla, prachu, vibrací, ovzduší, mikroklima, škodlivin. Studie akustické, osvětlení, oslunění. Monitoring, hlukové mapy, GIS. Studie EIA, SEA, DUR a DSP, ekologické újmy, VVURÚ, biologické průzkumy. Zvukoměrná technika NORSONIC, akustická kamera, hlukový software CADNA.

web www.ekolagroup.cz

EPS, s.r.o.

Kunovice, V Pastouškách 205 kontakt +420 572 503 019, (4 pobočky)

Specializujeme se na výzkum a vývoj inovativních technologií, především biotechnologií, dále na realizaci průzkumů znečištění horninového prostředí, stavebních konstrukcí vod a na jejich sanaci, zejména pomocí bioremediačních technologií. Poskytuje služby v oblasti enviromentálních biotechnologií, zejména v ochraně životního prostředí, výzkumu a vývoji, v odpadovém hospodářství a v obnovitelných energiích.

web www.epssro.cz

Houdek Stanislav - BT Servis

Staré Město, Seifertova 1387 kontakt +420 572 541 617

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce BOZP, požární ochrany, hygieny práce i ekologie, životního prostředí včetně revizí elektro, revizí plynových zařízení, revizí zvedací zařízení a tlakových nádob. Zavádíme systém OHSAS18001, koordinátora stavby. Nabízíme prodej hasících přistrojů a hydrantů.

web www.ebtservis.cz

Minařík Miroslav, Ing.

Kunovice, V Pastouškách 205 kontakt +420 603 820 897

Provádíme sanace a průzkumy zemin i vod a poskytujeme ekologické poradenství či likvidaci odpadů.Zabýváme se i výrobou plastových jímek. Vypracování geologických podkladů.

zobrazit detail

Odpady Hrbáč s.r.o. (pobočka Uherský Brod, U Plovárny)

Uherský Brod, U Plovárny 1145 kontakt +420 602 763 609, (1 pobočka)

Vnitrostátní doprava nebezpečných věcí vozidlem Iveco. Poradenská činnost v oblasti ekologie. Ekologická likvidace odpadu.

web www.odpady-hrbac.cz

REC Group s.r.o.

Staré Město, Brněnská 1372 kontakt +420 572 419 771

Separace a recyklace druhotných surovin, výkup železa, barevných kovů a elektroodpadu. Dále se zabýváme výrobou a prodejem papírové vlnité lepenky NEOMA, pryžových výrobků GELPO a pěnového skla A-GLASS.

web www.recgroup.cz

ZO ČSOP VERONICA (pobočka Hostětín)

Hostětín, Hostětín 86 kontakt +420 572 641 855, (2 pobočky)

Zajišťujeme pořádání seminářů, exkurzí, prezentací a školení pro zástupce veřejné správy i nevládních organizací. Nabízíme přednášky a ekologické poradenství pro širokou veřejnost.

web www.hostetin.veronica.cz

RUMPOLD UHB, s.r.o. (pobočka Uherský Brod)

Uherský Brod, Předbranská 415 kontakt +420 572 633 590, (1 pobočka)

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti nakládání s odpady. Provozujeme zařízení na třídění a úpravu i zneškodnění odpadů či zpracování druhotných surovin. Dále provádíme údržbu veřejné zeleně a komunikací či poskytujeme ekologické poradenství.

web www.uhb.rumpold.cz

NOVÁK STANISLAV

Uherský Brod, Prakšická 990 kontakt +420 572 637 405

Služby environmentálního auditora. Poskytuji poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a zaměřuji se na posuzování vlivu na životní prostředí.

zobrazit detail

STEELMET, s.r.o.

Staré Město, Brněnská 1372 kontakt +420 572 419 755, (2 pobočky)

Zabýváme se sběrem, výkupem, úpravou a zpracováním elektroodpadu. Pro firmy nabízíme drobné montážní práce či zajištění náhradního plnění. Dále veškeré zařízení zpracováváme formou ruční demontáže či elektroodpad dokážeme zpracovat jak firemního rázu, tak i z domácností.

web www.steelmet.cz

STEELMET, s.r.o. (pobočka Uherský Brod)

Uherský Brod, Vazová 2143 kontakt +420 572 419 730, (2 pobočky)

Zaměřujeme se na zpracování odpadů.

zobrazit detail

Sběrné suroviny UH, s.r.o. (pobočka Uherský Ostroh)

Uherský Ostroh, Rybáře kontakt +420 777 718 338, (10 poboček)

Sběrný dvůr. Nabízíme skladování a likvidace nebezpečného odpadu či zpětný odběr elektrospotřebičů, výkup kovového odpadu a papíru, likvidace pneumatik a likvidace bio odpadu. Poskytujeme ekologické poradenství. Dále vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady a vedení průběžné evidence odpadů.

web www.sbernesurovinyuh.cz

Drgáč Lubomír, Ing.

Komňa, Komňa 232 kontakt +420 731 754 181

Poskytování poradenství v oblasti ekologického zemědělství a potravinářství či systému řízení menších podniků a živnostenského podnikání. Dále podrobná analýza podnikatelského záměru.

web www.eko-poradce.cz

BioWaste s.r.o.

Babice, Babice 413 kontakt +420 572 585 130, (1 pobočka)

Poskytujeme služby v oblasti nakládání s odpady.

zobrazit detail

Garaja Ivan, Ing.

Staré Město, Luční čtvrť 2066 kontakt +420 604 669 210

Poskytování poradenství v oblasti podnikové ekologie, bezpečnosti a požární ochrany.

zobrazit detail

ZO ČSOP VERONICA - penzion Veronica Centrum Hostětín

Hostětín, Hostětín 86 kontakt +420 572 630 670, (2 pobočky)

Ubytování v energeticky pasivním domě, ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pronájem budovy i sálu pro uspořádání firemních, vzdělávacích a volnočasových aktivit.

web www.hostetin.veronica.cz/ekopenzion