Poradenství – Racková okres Zlín

Poradenství je odborná a profesionální činnost zaměřená na pomoc lidem při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení vlastního problému. Přehled občanského práva v lokalitě Racková.

1–10 firem z 484 nalezených Filtry

1Mgr. Lukáš Hrančík

1.2 km Racková 84, Racková Bezdlužná

Pojišťovací a finanční poradenství pro jednotlivce i firmy. Zajišťuji zprostředkování pojištění, hypoték, stavebního spoření, krátkodobých i dlouhodobých úvěrů a investic. Dále organizuji vzdělávací semináře.

2Ing. Libor Lapčík

Služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen spotřební elektroniky, výpočetní, kancelářské, zemědělské a manipulační techniky. Zabývám se oceňováním nábytku, strojů, zařízení, vozidel a vybavení domácností.

3Ing. Zdeněk Kocháň

4.0 km Klabalská I 5427, Zlín Bezdlužná

Služby znalce v oboru ekonomiky a stavebnictví. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí, obytné i průmyslové stavby.

4Ing. Jana Klepalová

Služby znalce v oboru ekonomiky a stavebnictví. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí, obytné a průmyslové stavby.

5Václavík Jan, Ing.

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady. A to ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

6Mgr. Martin Vlček, advokát

4.2 km Holešovská 166, Fryšták Bezdlužná

Advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, insolvenční, pozemkové, lesní či vodní právo.

7SIC-L, spol. s r.o.

4.3 km Ostrá horka I 517, Zlín Bezdlužná

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a dozory stavebních prací a celků. Nabízíme inženýrské, projekční a stavební služby a průkazy budov, oceňování nemovitostí. Vypracováváme znalecké posudky a posudky vad a poruch staveb. Zajišťujeme financování stavby.

8Bohumil Vrba

4.4 km Jaroslava Kvapila…, Fryšták Bezdlužná

Služby znalce v oboru dřevozpracování, ekonomiky a uměleckého řemesla. Zaměřuji se na oceňování použitého zboží a starožitného nábytku. Zabývám se odhady cen vybavení kanceláří, obchodů i domácností. Zpracovávám znalecké posudky pro posouzení neuznané reklamace a likvidaci pojistné události.

91. české finanční centrum, s.r.o.

Nabídka komplexního finančního poradenství. Dále zprostředkování hypoték, úvěrů, leasingů, pojištění, penzijních připojištění a stavebních spoření.

10Česká spořitelna, a.s. (pobočka Fryšták)930 poboček

4.5 km náměstí Míru 383, Fryšták
Dnes už má zavřeno

Nabízíme finanční služby i finanční poradenství. Nabízíme úvěry, hypotéky, běžné i spořící účty. Možnost finančního investování i pojištění.


Poradenství – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Poradenství v lokalitě Racková – detailní popis

Občanská poradna

Služba je určena všem občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Cílovou skupinou občanských poraden jsou: rodiny s dětmi, osamělí rodiče, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby v krizi, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, osoby se zdravotním postižením, senioři, národnostní menšiny, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti nebo oběti domácího násilí. Občanské poradny poskytují klientům informace, rady a pomoc. Mezi zásady občanských poraden patří: bezplatnost, nezávislost, nestrannost a diskrétnost

Oblasti poradenství

 • Sociální dávky – dávky hmotné nouze a státní sociální podpory
 • Sociální služby – sociální poradenství, služby sociální péče a prevence
 • Sociální pojištění – důchodové pojištění, nemocenské pojištění
 • Problematika zadlužování občanů – rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníků 
 • Bydlení – bydlení na základě nájemní smlouvy, sociální bydlení
 • Veřejná správa – sociálně právní ochrana dětí, ochrana osobních údajů
 • Ochrana spotřebitele – smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele
 • Ochrana základních práv a svobod – Listina základních práv a svobod
 • Občanskoprávní vztahy – podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, dědické právo
 • Občanské soudní řízení – exekuční řízení, insolvenční řízení, opravné prostředky
 • Rodina a mezilidské vztahy – vznik nebo zánik manželství, rodičovská zodpovědnost, osvojení, pěstounství, vyživovací povinnost
 • Pracovně-právní vztahy – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • Zdravotní pojištění a zdravotnictví – práva a povinnosti pacientů
 • Trestní právo – trestní právo hmotné, trestní řízení, specifika trestnosti mladistvých
 • Daně a poplatky – daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, správní poplatky
 • Školství a vzdělávání
 • Právní systém ČR 
 • Právní systém EU

Asociace občanských poraden

Finanční poradenství

Finanční poradci poskytují odborné poradenské služby v oblasti financí fyzickým i právnickým osobám. Poradci poskytují klientům odborné a profesionální doporučení, jak nejlépe nakládat se svými financemi, jak hospodařit s finančními prostředky nebo jak investovat své finanční prostředky.

Služby finančních poradců

 • Bankovní produkty – bankovní účty, spořící účty
 • Financování bydlení – stavební spoření, hypoteční úvěr
 • Půjčky a úvěry – konsolidace
 • Investování – investiční produkty
 • Životní pojištění – typy životního pojištění
 • Neživotní pojištění – typy neživotního pojištění
 • Zajištění na penzi – penzijní spoření

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství nabízí poradenské služby zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu nebo na změnu původní kvalifikace a původního povolání.

Kariérní poradenství 

Rodinné poradenství

Poradny pro rodinu poskytují odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných nebo mezilidských vztazích. Těmto klientům poskytují také psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc. Poradny pro rodinu poskytují své služby i v oblasti náhradní rodinné péče.

Nabídka služeb poraden pro rodinu

 • Partnerské, předmanželské a manželské poradenství
 • Rodinné poradenství  
 • Rodinná terapie
 • Rozvodové a porozvodové poradenství
 • Individuální poradenství a psychoterapie
 • Psychologická pomoc v krizových životních situacích
 • Poradenství v oboru závislosti
 • Sociální poradenství a sociálně-právní poradenství

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

Potřebujete pomoc právníka, ale nemáte na něj peníze? Podívejte se v kterých případech vám ho zaplatí stát.