Poradenství – Lukoveček okres Zlín

Poradenství je odborná a profesionální činnost zaměřená na pomoc lidem při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení vlastního problému. Přehled občanského práva v lokalitě Lukoveček.

1–10 firem z 484 nalezených Filtry

1Václavík Jan, Ing.

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady. A to ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

2Mgr. Martin Vlček, advokát

1.9 km Holešovská 166, Fryšták Bezdlužná

Advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, insolvenční, pozemkové, lesní či vodní právo.

3Bohumil Vrba

2.0 km Jaroslava Kvapila…, Fryšták Bezdlužná

Služby znalce v oboru dřevozpracování, ekonomiky a uměleckého řemesla. Zaměřuji se na oceňování použitého zboží a starožitného nábytku. Zabývám se odhady cen vybavení kanceláří, obchodů i domácností. Zpracovávám znalecké posudky pro posouzení neuznané reklamace a likvidaci pojistné události.

4Česká spořitelna, a.s. (pobočka Fryšták)930 poboček

2.3 km náměstí Míru 383, Fryšták
Dnes už má zavřeno

Nabízíme finanční služby i finanční poradenství. Nabízíme úvěry, hypotéky, běžné i spořící účty. Možnost finančního investování i pojištění.

5PARABEL s.r.o.

4.5 km Padělky 192, Lukov
Otevřeno od 7:30
Bezdlužná

Poradenství při zavádění produktů na trh. Konstrukce, vývoj, výroba, servis a logistika zdravotnických a strojírenských produktů.

6Mgr. Ing. Miroslav Pagáč2 pobočky

4.6 km Padělky 163, Lukov Bezdlužná

Advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na rozvody, společné jmění manželů, transformace podniků a občanské a obchodní právo.

7Mgr. Ing. Miroslav Pagáč (pobočka Lukov)2 pobočky

5.0 km K Lůčkám 401, Lukov Bezdlužná

Advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na rozvody, společné jmění manželů, transformace podniků a občanské a obchodní právo.

8Martin Ševčík

5.2 km Třešňová 689, Zlín Bezdlužná

Konzultace soudního znalce v oblasti spotřebitelských reklamací a zpracování znaleckých posudků kvality obuvi.

9Mgr. Lukáš Hrančík

5.4 km Racková 84, Racková Bezdlužná

Pojišťovací a finanční poradenství pro jednotlivce i firmy. Zajišťuji zprostředkování pojištění, hypoték, stavebního spoření, krátkodobých i dlouhodobých úvěrů a investic. Dále organizuji vzdělávací semináře.

10Ing. Libor Lapčík

Služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen spotřební elektroniky, výpočetní, kancelářské, zemědělské a manipulační techniky. Zabývám se oceňováním nábytku, strojů, zařízení, vozidel a vybavení domácností.


Poradenství – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Zlín


Poradenství v lokalitě Lukoveček – detailní popis

Občanská poradna

Služba je určena všem občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Cílovou skupinou občanských poraden jsou: rodiny s dětmi, osamělí rodiče, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby v krizi, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, osoby se zdravotním postižením, senioři, národnostní menšiny, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti nebo oběti domácího násilí. Občanské poradny poskytují klientům informace, rady a pomoc. Mezi zásady občanských poraden patří: bezplatnost, nezávislost, nestrannost a diskrétnost

Oblasti poradenství

 • Sociální dávky – dávky hmotné nouze a státní sociální podpory
 • Sociální služby – sociální poradenství, služby sociální péče a prevence
 • Sociální pojištění – důchodové pojištění, nemocenské pojištění
 • Problematika zadlužování občanů – rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníků 
 • Bydlení – bydlení na základě nájemní smlouvy, sociální bydlení
 • Veřejná správa – sociálně právní ochrana dětí, ochrana osobních údajů
 • Ochrana spotřebitele – smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele
 • Ochrana základních práv a svobod – Listina základních práv a svobod
 • Občanskoprávní vztahy – podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, dědické právo
 • Občanské soudní řízení – exekuční řízení, insolvenční řízení, opravné prostředky
 • Rodina a mezilidské vztahy – vznik nebo zánik manželství, rodičovská zodpovědnost, osvojení, pěstounství, vyživovací povinnost
 • Pracovně-právní vztahy – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • Zdravotní pojištění a zdravotnictví – práva a povinnosti pacientů
 • Trestní právo – trestní právo hmotné, trestní řízení, specifika trestnosti mladistvých
 • Daně a poplatky – daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, správní poplatky
 • Školství a vzdělávání
 • Právní systém ČR 
 • Právní systém EU

Asociace občanských poraden

Finanční poradenství

Finanční poradci poskytují odborné poradenské služby v oblasti financí fyzickým i právnickým osobám. Poradci poskytují klientům odborné a profesionální doporučení, jak nejlépe nakládat se svými financemi, jak hospodařit s finančními prostředky nebo jak investovat své finanční prostředky.

Služby finančních poradců

 • Bankovní produkty – bankovní účty, spořící účty
 • Financování bydlení – stavební spoření, hypoteční úvěr
 • Půjčky a úvěry – konsolidace
 • Investování – investiční produkty
 • Životní pojištění – typy životního pojištění
 • Neživotní pojištění – typy neživotního pojištění
 • Zajištění na penzi – penzijní spoření

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství nabízí poradenské služby zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu nebo na změnu původní kvalifikace a původního povolání.

Kariérní poradenství 

Rodinné poradenství

Poradny pro rodinu poskytují odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných nebo mezilidských vztazích. Těmto klientům poskytují také psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc. Poradny pro rodinu poskytují své služby i v oblasti náhradní rodinné péče.

Nabídka služeb poraden pro rodinu

 • Partnerské, předmanželské a manželské poradenství
 • Rodinné poradenství  
 • Rodinná terapie
 • Rozvodové a porozvodové poradenství
 • Individuální poradenství a psychoterapie
 • Psychologická pomoc v krizových životních situacích
 • Poradenství v oboru závislosti
 • Sociální poradenství a sociálně-právní poradenství

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

Potřebujete pomoc právníka, ale nemáte na něj peníze? Podívejte se v kterých případech vám ho zaplatí stát.