TESPRA Hodonín, s.r.o.

Posláním obchodní společnosti TESPRA Hodonín, s.r.o. je poskytovat komplexní služby zejména v oblasti odpadového hospodářství (obce, města a podnikatelské subjekty), v oblasti péče o veřejnou a soukromou zeleň, veřejné a soukromé komunikace a poradenství v oblasti odpadového hospodářství a problematiky s tím spojené. Vizí naší společnosti je dosáhnout pevného postavení v regionu tak, aby se společnost stala uznávanou nejen mezi zákazníky, ale i mezi konkurenčními partnery. Naše společnost se snaží poskytovat služby vždy v požadované kvalitě a termínech, které splňují požadavky našich zákazníků. Důkazem poskytování stále kvalitnějších služeb je zavedení integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 - jakost, ISO 14001:2005 - environment a specifikace OHSAS 18001:2008.

25512251 ARES
Vznik 1997
Ing. Ivo Zbořil (jednatel)
  • odpady, sběrný dvůr, kontejnery, pronájem kontejnerů, údržba zeleně, údržba komunikací, likvidace odpadů, technické služby, Strojová očista, Velkoobjemové kontejnery, ELEKTROODPAD A ELEKTROZAŘÍZENÍ, recyklujeme, Letní koupaliště, Zimní údržba, Klasická údržba místních komunikací, Údržba komunikací, Údržba zeleně, Sběrný dvůr odpadů, Skartace, likvidace písemností, Biologicky rozložitelný odpad, Nebezpečné odpady, Separované odpady, Komunální odpady, Odpady,