Komunální odpady – Morava

Komunální odpad je odpad, který vzniká v domácnostech, kancelářích, obchodech, restauracích a dalších místech, kde lidé žijí nebo pracují. Přehled firem zabývajících se recyklací komunálních odpadů v lokalitě Morava.

1–10 firem z 99 nalezených Filtry

1Obec Strachotín1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Osvobození 87, Strachotín
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná Ověřená

Obec Strachotín leží na státní silnici II. třídy z Hustopečí u Brna do Mikulova v blízkosti Pálavských vrchů na okraji dyjské nivy. Dominanta obce, kostel sv. Oldřicha a Metoděje, je postaven na jižním okraji obce.

2Karpíšek Jan - Autodoprava1 pobočka

Nabízíme kontejnerovou přepravu a služby s tím spojené - pronájem kontejnerů, převoz materiálu včetně sypkých hmot, likvidaci naloženého odpadu i zemní a výkopové práce. Působíme v Brně a okolí, ale díky vlastnímu vozovému parku jsme schopni nabídnout služby i ve větších vzdálenostech.

3TESPRA Hodonín, s.r.o.1 pobočka

4.2
★★★★★
★★★★★
(9)
Velkomoravská 91, Hodonín Bezdlužná

Posláním obchodní společnosti TESPRA Hodonín, s.r.o. je poskytovat komplexní služby zejména v oblasti odpadového hospodářství (obce, města a podnikatelské subjekty), v oblasti péče o veřejnou a soukromou zeleň, veřejné a soukromé komunikace a poradenství v oblasti odpadového hospodářství a…

4RESPONO, a.s.6 poboček

4.1
★★★★★
★★★★★
(43)
Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město Bezdlužná

RESPONO, a.s. je regionální společnost, která svými zkušenostmi a kompetentností zaručuje zodpovědné nakládání s odpady v souladu s platnými legislativními předpisy jak České republiky, tak Evropské unie. Svým zákazníkům poskytuje kvalitní služby a rozvíjí dobrou spolupráci na základě přátelského…

5FCC Česká republika, s.r.o. - odstraňování odpadů20 poboček

3.8
★★★★★
★★★★★
(17)
Brněnská 1191, Miroslav

Nakládání s komunálními, průmyslovými, nebezpečnými odpady. Sanační práce.

6EKOR, s.r.o. - nakládání s odpady2 pobočky

4.8
★★★★★
★★★★★
(15)
Havlíčkova 1398/49a, Kyjov
Otevřeno do 17:30
Bezdlužná

Nabízíme svoz a odstraňování odpadů. Provozujeme skládku odpadů, dotřiďovací linku papíru a plastů, sběrný dvůr a kompostárnu. Nabízíme přepravu kontejnery.Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

7INTEKA Brno spol. s r.o.

4.8
★★★★★
★★★★★
(4)
Klíny 2209/25, Brno-Židenice Bezdlužná

Jsme specialisté na dodavatelskou a projekční činnost v energetickém průmyslu. Na projektech a realizacích pracujeme už od roku 1992, jsme stabilní firma s vysokou technickou a odbornou úrovní zaměstnanců. Projektovali jsme a uváděli do provozu mnoho tuzemských i zahraničních zakázek.

8SAKO Brno, a.s.17 poboček

4.5
★★★★★
★★★★★
(69)
Jedovnická 4247/2, Brno-Židenice

SAKO Brno, a.s. - spalovna a komunální odpady Brno.

9USBF Technology, s.r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(12)
Pavlíkova 381/5, Brno-Stránice Bezdlužná

Nabízíme čističky vody: domovní čističku odpadních vod MICROCLAR řady AT, EUROCLAR rady DC, balené ČOV MINICLAR řady BC a komunální ČOV čistírny OXICLAR. Dále nabízíme plastové nádrže, jímky, vodoměrné šachty, filtraci.

10Kaiser servis,spol. s r.o.1 pobočka

4.5
★★★★★
★★★★★
(49)
Trnkova 2781/111, Brno-Líšeň Bezdlužná

Nabízíme likvidaci odpadů. Svoz komunálního odpadu - Brno. Odvoz odpadů kontejnerem nebo cisternou. Jsme profesionálové na čištění jímek, čištění odlučovačů ropných látek a čištění lapolů. Držíme pohotovost na čištění kanalizace a čištění odpadů.


Komunální odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Komunální odpady v lokalitě Morava – detailní popis

Co je komunální odpad?

Komunální odpad je směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory. Do komunálního odpadu také patří objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácnosti. 

Co nezahrnuje komunální odpad?

Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Jak třídit komunální odpad?

  • Plasty (plastové lahve, plastové obaly od potravin, plastové tašky, fólie) – žluté kontejnery
  • Papír (noviny, časopisy, kancelářský papír, krabice od potravin) – modré kontejnery
  • Nápojové kartony (krabice od džusů, mléka, vína) – oranžové kontejnery, kontejnery označené oranžovou nálepkou nápojové kartony
  • Sklo (sklenice, skleněné lahve, tabulové sklo) – zelené kontejnery
  • Kovy (plechovky od nápojů, konzervy, alobal) – šedé kontejnery, kontejnery označené šedou nálepkou kovové odpady
  • Bio odpad (odpad ze zeleniny a ovoce, kávová sedlina, použité čajové sáčky, odpad ze zahrady) – hnědé kontejnery
  • Jedlé tuky a oleje (olej z fritéz, olej z pánve) – oranžové kontejnery s nálepkou oleje
  • Textil (oblečení, lůžkoviny, ručníky) – kontejnery na textil
  • Elektronika a baterie (mobilní telefony, IT zařízení, kuchyňské spotřebiče, hobby nářadí) – červené kontejnery na elektroodpad