Vladimír Stehlík- EkoBest

Revize nádrží, jímek a jejich likvidace. Tlakové čištění kanalizačních vpustí a naše další služby. Servis ropných uložišť, nakládání s odpady, likvidační práce, hydroizolační práce.

46938729 ARES
DIČ CZ5510012651
Vznik 1992
Mobily 777 701 070
Vladimír Stehlík (jednatel)
Václav Bednařík (jednatel)
  • Revize nádrží, revize jímek, tlakové čištění kanalizačních vpustí, likvidace nádrží a jímek, servis ropných uložišť, nakládání s odpady, hydroizolační práce, likvidační práce, čištění kanalizace, čištění mycích linek, odvozu kalů, čištění tukových rozvodů parou, čištění odpadních rozvodů parou, kamerování odpadních rozvodů, zemní a výkopové práce, kontejnerová doprava, služby v ekologii, Ekobest,