KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.

V rámci širokého spektra činností se společnost KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. podílí na investičních akcích nejen v České republice, ale i v zahraničí (např. Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Černá Hora atd.). Z velké části se jedná o investiční akce mezinárodního charakteru, spadající do modernizace infrastruktury, s finančním krytím z fondů PHARE a ISPA.

25301110 ARES
DIČ CZ25301110
Vznik 1996
E-maily info@kcas.cz
Telefony 543 254 144
Mobily 543 254 278
Ing. Ladislav Minář (jednatel)
Patrik Grabec, Ing. (Dopravní inženýring)
Monika Kurková (Dopravní inženýring)
Michal Laichman, Ing. (Dopravní inženýring)
Josef Frolka, RNDr. (Geofyzikální měření)
Jiří Hruška, Ing. (Geofyzikální měření)
František Hubatka, Mgr. (Geofyzikální měření)
  • KOLEJCONSULT, kcas, železniční stavby, dopravní stavby, výstavba železnic, inženýring dopravních staveb, výstavba pozemní komunikace, inženýrské služby, dopravní inženýring, diagnostika železničního spodku, diagnostika železničního svršku, geotechnická laboratoř, systém jakosti, geofyzika, hydrogeologie, archeologie, stavební geologie, geofyzikální měření, mapování dna vodních toků a nádrží, mapování dna vodních nádrží, mapování dna vodních toků