Pečovatelské služby - Znojmo

1 - 19 firem z 19 nalezených

MĚSTYS PROSIMĚŘICE

Prosiměřice, Prosiměřice 197 kontakt +420 515 271 136

Úřad městyse v Prosiměřicích. Vinařská obec Prosiměřice je 14 km vzdálená od Znojma směrem na Moravský Krumlov. Širší okolí obce náleží z geologického pohledu ke karpatské předhlubni. V jejích mocných písčito-jílovitých sedimentech je erozí vytvořená sníženina kolem Jevišovky a Křepičky. Ta je vyplněná nejmladšími písčito-hlinitými povodňovými usazeninami a říčními štěrkopísky. Na povrchu nejrozšířenější pokryv představují spraše s černozemním horizontem. Pod spraší jsou místy uloženy polohy…

web www.prosimerice.cz

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Znojmo, U Lesíka 3547/11 kontakt +420 515 225 367, (4 pobočky)

Provádíme poskytování sociálních služeb a to osobám které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Provozujeme azylový dům, noclehárnu pro muže, domov pro seniory a poskytujeme pečovatelskou službu.

web www.cssznojmo.ic.cz/novy/uvod.php

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace

Božice, Božice 188 kontakt +420 515 257 122

Nabízíme poskytování pobytových sociálních služeb a to pro seniory. Myšlenka péče o přestárlé a opuštěné občany formou ústavního zaopatření našla v Božicích svůj ohlas již koncem 19.století.

web www.domovbozice.cz

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace

Plaveč, Domov 1 kontakt +420 515 252 250

I. SOCIÁLNÍ SLUŽBA - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM: Posláním pobytové služby Domova se zvláštním režimem v Plavči, je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, dle jejich individuálních potřeb, pravidelnou péči a pomoc, zachovávající lidskou důstojnost, vedoucí k aktivní podpoře samostatnosti a motivaci k činnostem a sociálním kontaktům, vždy v zájmu osob v náležité kvalitě…

web www.domovproseniory.obecplavec.cz

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Jevišovice, Jevišovice 104 kontakt +420 515 300 650

Domov pro seniory Jevišovice je umístěn v objektu „Nového zámku“, uprostřed rozsáhlého parku. Zámek je vybudován v novogotickém, tzv. windsorském slohu, přestavbou z bývalého loveckého zámečku. Zakladatelem původního zámku byl počátkem 18.století hrabě Karel Josef de Souches, vnuk proslulého obránce města Brna proti Švédům. Objekt zámku byl postupně ve vlastnictví několika významných rodů, posledním majitelem byl do roku 1945 hrabě Eduard Larisch-Mönich. Současnému účelu, to je sociálním…

web www.domovjevisovice.cz

Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice

Prosiměřice, Prosiměřice 211 kontakt +420 515 271 608

Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice se zabývá následujícími činnostmi: poskytování ubytování a základní péče pro důchodce, vytváření podmínek pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel domova, další služby dle možností DPS a poskytování služeb jiným osobám v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

web www.prosimerice.cz

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Znojmo

Znojmo, Zámečnická 320 kontakt +420 515 224 924

Sdružujeme osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným a hájíme potřeby a zájmy OZP a seniorů.

web www.stp-znojmo.cz

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Miroslav

Miroslav, Větrná 1004 kontakt +420 606 418 690

Sdružujeme osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným a hájíme potřeby a zájmy OZP a seniorů.

zobrazit detail

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Vozíčkáři Znojmo

Znojmo, Zámečnická 320 kontakt +420 515 224 924

Sdružujeme osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným a hájíme potřeby a zájmy OZP a seniorů.

zobrazit detail

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Znojmo

Znojmo, Zámečnická 320 kontakt +420 603 756 401

Sdružujeme osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným a hájíme potřeby a zájmy OZP a seniorů.

zobrazit detail

Diecézní charita Brno - ošetřovatelské služby

Znojmo, Dolní Česká 313/1 kontakt +420 515 261 191, (135 poboček)

Nabízíme komplexní ošetřovatelské služby pro osoby v domácnosti bez nutnosti hospitalizace nebo dopravy do zdravotnického zařízení.

web www.znojmo.charita.cz

Diecézní charita Brno - ošetřovatelské služby (pobočka Horní Česká 235/6)

Znojmo, Horní Česká 235/6 kontakt +420 515 221 887, (135 poboček)

Nabízíme komplexní ošetřovatelské služby pro osoby v domácnosti bez nutnosti hospitalizace nebo dopravy do zdravotnického zařízení.

web www.znojmo.charita.cz

Diecézní charita Brno - pomoc osobám se zdravotním postižením

Znojmo, Horní Česká 235/6 kontakt +420 515 221 887, (135 poboček)

Nabízíme pomoc osobám se zdravotním postižením zvládnout běžné každodenní úkony.

web www.znojmo.charita.cz

Diecézní charita Brno - Denní stacionář sv. Damiána

Znojmo, Mašovická 3167/10 kontakt +420 515 220 204, (135 poboček)

Nabízíme denní péči osobám s mentálním a tělesným postižením a pomoc při začlenění do společnosti.

web www.znojmo.charita.cz

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace (pobočka Znojmo-Mikulášské náměstí)

Znojmo, Mikulášské náměstí 482/12 kontakt +420 515 224 669, (4 pobočky)

Máme provoz centra denních služeb pro tělesně postižené a chronicky nemocné a seniory z důvodu věku i také zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby.

web www.cssznojmo.ic.cz/wordpress

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace (pobočka Znojmo-Přímětická)

Znojmo, Přímětická 1789/42 kontakt +420 515 221 021, (4 pobočky)

Provozujeme noclehárny a také i azylového domu a to pro muže ti co ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

web www.cssznojmo.ic.cz/wordpress

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace (pobočka Znojmo-Vančurova)

Znojmo, Vančurova 3612/17 kontakt +420 515 241 001, (4 pobočky)

Nabízíme poskytování pečovatelských služeb a to pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo s jiným zdravotním postižením a pro rodiny s dětmi a také i pro seniory.

web www.cssznojmo.ic.cz/wordpress

Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace

Skalice, Skalice 1 kontakt +420 515 339 157

Nabízíme poskytování služeb a to sociální péče.

web www.domovskalice.cz

Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace

Hostim, Hostim 1 kontakt +420 515 258 229

Máme nabídku celoroční ústavní péče o seniory a dále i zdravotnických služeb a ošetřovatelské péče a dále máme provoz domova se zvláštním režimem.

web www.domovhostim.cz