Knihovny - Kroměříž

1 - 13 firem z 13 nalezených

Obec Kurovice

Kurovice, Kurovice 68 kontakt +420 573 350 711

Obecní úřad, poskytujeme služby Czech POINTu. Obec má dvě významné dominanty, a to kostel sv. Kunhuty a zámek - bývalou kurovickou tvrz. Obslužnou páteř obce tvoří dvě silnice III. třídy, které se v jižní části obce kříží.

web www.kurovice.cz

Obecní úřad Jankovice u Kroměříže

Jankovice, Jankovice 101 kontakt +420 573 393 041

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.jankovice.net

Obec Rusava - Obecní knihovna Rusava

Rusava, Rusava 248 kontakt +420 573 392 066, (3 pobočky)

Obecní knihovna, naučná literatura, dětská literatura, poezie, beletrie, časopisy, máme on-line katalog knih a připojení k internetu. Poskytujeme výpůjční, bibliograficko-informační a meziknihovní výpůjční služby. Pořádáme literární besedy a akce pro veřejnost.

web www.knihovnarusava.webk.cz

Zdounky - knihovna

Zdounky, Zdounky 27 kontakt +420 573 365 197, (2 pobočky)

Půjčování knih a časopisů pro děti i dospělé, on-line vyhledávacího katalogu. K dispozici je připojení k internetu a informační služba. Organizujeme setkání s autory a společenské akce. Spolupracujeme se školami v obci.

web www.knihovna-zdounky.cz

Městská knihovna Hulín

Hulín, Dr. Stojana 375 kontakt +420 573 351 815, (4 pobočky)

Městská knihovna, internet a on-line katalog dostupných knih.

web www.knihovnahulin.cz

Obec Nová Dědina - Obecní knihovna

Nová Dědina, Nová Dědina 12 kontakt +420 573 358 141, (2 pobočky)

Knihovnické služby a přístupy k internetu, domácí a zahraniční beletrie, fantasy a dětské literatury, poezie, hobby publikací, slovníků, příruček a populárně naučné literatury. Poskytujeme informační služby. Provozujeme on-line katalog knihovny. Nabídka meziknihovních služeb.

web www.knihovnanovadedina.webk.cz

Město Bystřice pod Hostýnem - Městská knihovna

Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137 kontakt +420 573 501 977, (6 poboček)

Městská knihovna, půjčování knih a časopisů. K dispozici je internet pro veřejnost.

web www.mubph.cz

Město Holešov - Městská knihovna

Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17/56 kontakt +420 573 396 524, (4 pobočky)

Půjčování knih, novin a časopisů. Organizujeme besedy pro děti a mládež i kulturní akce pro dospělé. Zajišťujeme pro zdravotně handicapované čtenáře knižní donáškovou službu.

web www.knihovna.holesov.info

Knihovna Míškovice

Míškovice, Míškovice 46 kontakt +420 603 831 931, (2 pobočky)

Knihovnické služby a přístup k internetu.

web knihovna.obecmiskovice.cz

Obec Kyselovice - Obecní knihovna

Kyselovice, Kyselovice 189 , (2 pobočky)

Knihovnické služby, půjčování knih a časopisů. Možnost přístupu na internet. Tisk dokumentů černobíle i barevně. Pořádání besed, soutěží a akcí pro děti.

web www.knihovna.obec-kyselovice.cz

Obec Žalkovice - knihovna Žalkovice

Žalkovice, Žalkovice 97 kontakt +420 573 354 122, (2 pobočky)

Knihovna s nabídkou půjčování knih a časopisů. Poskytujeme přístup k veřejnému internetu.

web www.knihovnazalkovice.webk.cz

Muzeum Kroměřížska - knihovna

Kroměříž, Velké náměstí 38/21 kontakt +420 573 338 388, (4 pobočky)

Půjčování knih a odborných časopisů se zaměřením na historii, archeologii, dějiny umění, bibliografii a přehledy.

web www.muzeum-km.cz

Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace

Kroměříž, Hradisko 4 kontakt +420 776 566 241

Půjčování knih pro děti a dospělé.

web www.knihkm.cz