Vrty a vrtné práce – Morava

Hlubinné vrtání je široce využíváno nejen v hornictví, ale i ve stavebnictví pro zakládání staveb, injektáže atd. Vrtné práce se také provádí v energetice pro tepelná čerpadla. Přehled firem zabývajících se vrtnými pracemi v lokalitě Morava.

1–10 firem z 63 nalezených Filtry

1SVIPP, s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Čechyňská 419/14a, Brno-střed
Otevřeno od 7:00
Bezdlužná Ověřená

Zabýváme se speciálním zakládáním staveb, zajišťováním stavebních jam, realizací velkoprůměrových pilotů, mikropilotů, kotev a tryskovou injektáží. Využijte naše projekce speciálního zakládání staveb – průmyslových hal, skladů, nákupních center, bytových domů a inženýrských objektů.

2Lidařík, s.r.o.1 pobočka

4.9
★★★★★
★★★★★
(6)
Železná 680/12, Brno – Horní… Bezdlužná Ověřená

Poskytujeme vám komplexní technické práce s podzemními vodami. Provádíme sanace znečištěných podzemních vod, čerpání podzemních vod, odvodnění stavebních jam, čištění jam, prohlídky vrtů TV kamerou a mnoho dalších prací.

3EKODRILL, s.r.o.1 pobočka

3.4
★★★★★
★★★★★
(13)
Sokolská 418, Zlín Bezdlužná Ověřená

Jsme specialisté na vrtané studny. Kromě vrtaných studní se specializujeme na vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologický průzkum, zemní práce, montáž čerpadlové techniky, úpravu vody, zasakování dešťových vod a projektovou a inženýrskou činnost.

4Flow Jet s.r.o.1 pobočka

Sportovní 486/4, Brno-Ponava
Otevřeno od 7:00

Naše společnost provádí práce pomocí speciální bezvýkopové technologie FlowTex. Touto technologií jsou horizontálně řízené vrty neboli protlaky s podporou výplachové směsi.

5RNDr. Minol Vratislav

Odborná firma pro inženýrskogeologické, hydrogeologické, geotechnické, sanační, ložiskové, vrtné a speciální práce v oblasti zakládání staveb. Soudně-znalecké posudky, měření radonu.

6HS geo, s.r.o.1 pobočka

3.9
★★★★★
★★★★★
(20)
Absolonova 942/2A, Brno-Komín Bezdlužná

Hlavní cílem naší společnosti je kompletní řešení možnosti využití podzemní vody, tzn. že provádíme tzv. studny na klíč.

7Ing. Jaromír Medek - Moravský zeměvrtný závod

Nabízíme geologické práce a vrtání studní včetně výroby a prodeje filtrů pro studny.

9Šural František1 pobočka

Nabídka tesařských, pokrývačských i klempířských prací. Nabídka montáží vazníků systémového bednění.

10GEOSTAR, spol. s r.o.1 pobočka

4.4
★★★★★
★★★★★
(10)
Tuřanka 240/111, Brno-Slatina Bezdlužná

Inženýrskogeologický, hydrogeologický i geotechnický průzkum dodáme včetně servisu geologických prací-zkoušky zemin, hornin a betonů v akreditované laboratoři.


Vrty a vrtné práce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Vrty a vrtné práce v lokalitě Morava – detailní popis

Hlubinné vrty jsou dlouhá důlní díla, která jsou hloubena ve svislém směru. Mohou být hloubena i ve vodorovném a ukloněném směru pod různými úhly od tížnice. Provádí se z průzkumných a provozních důvodů. Cílem průzkumného vrtu je získání geologických a geotechnických informací. Cílem provozního vrtu je vytvoření otvoru pro stavební, geologické, hornické a další účely.

Rozdělení hlubinných vrtů

Geologicko-průzkumné vrty 

Jejich účelem je získání geologických a geotechnických informací. Geologicko-průzkumné vrty slouží pouze po dobu vrtání. Po skončení vrtných prací nemají další funkci, a tak se následně likvidují. Řadí se sem vrty pro geologický průzkum a vrty prováděné v hornictví, jako např. vrty ložiskové, orientační, testovací nebo parametrické.

Provozně-technické vrty 

Cílem provozně-technických vrtů je vytvoření hloubkového vrtu. Svému účelu tento vrt slouží až po dokončení procesu hloubení vrtu. Řadí se sem vrty pro hydrogeologické a hornické účely, vrty v energetice a ve stavebnictví.

 • Vrty ve stavebnictví – injektážní, sanační, pro kotvy, pilotové, mikropilotové, monitorovací, spojovací atd. 
 • Vrty ve vodohospodářství – balneologické, čerpací, pozorovací
 • Vrty v energetice – pro tepelná čerpadla, pro využití geotermální energie
 • Vrty v hornictví – těžební, injektážní, větrací, odvodňovací, hasicí, jámové, záchranné, spojovací atd.

Postup provedení vrtu

 1. Lokalizace vrtu
 2. Přípravné práce
 3. Montáž vrtné soupravy
 4. Vrtání vrtu
 5. Izolace vrstev
 6. Osvojení vrtu
 7. Demontáž vrtné soupravy
 8. Likvidační práce