Těžební, těžní lana – Morava

Těžní lana jsou nejdůležitějším prvkem těžních zařízení, na které se kladou největší nároky. Těžní stroje se zpravidla konstruují jako bubnové těžní stroje nebo těžní stroje s třecím kotoučem (systém Koepe). Prodejci těžních lan v lokalitě Morava.

1–2 firem z 2 nalezených Filtry

1METALLAN, spol. s r.o.

4.3
★★★★★
★★★★★
(12)
Dobré Pole 1/5152, Dobré Pole Bezdlužná

Nabídka ocelových lan, vázacích prostředků a manipulační techniky, odborné a technické konzultace, poprodejní servis a revize.

2Pozdan Vladimír

Lazinov 130, Lazinov Bezdlužná

Správa lesa, těžbou dřeva a rizikovým kácení stromů.


Těžební, těžní lana – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Těžební, těžní lana v lokalitě Morava – detailní popis

Požadavky na těžní lana stanovuje vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.

Požadavky na těžní lana

  • Jmenovitý průměr nosného drátu v těžním laně nesmí být menší než 0,8 mm. 
  • Na vícelanovém těžním stroji se použijí těžní lana stejných nebo alespoň obdobných vlastností s pravým i levým vinutím pramenů, přičemž počty lan se stejným směrem vinutí se mezi sebou nesmějí odlišovat o více než jedno lano. Při použití více než šestipramenných lan nekroutivé konstrukce mohou být všechna lana se stejným smyslem vinutí pramenů.
  • Vícelanový těžní stroj může být provozován jen s vyrovnávačem tahů v lanech zajišťujícím rovnoměrné rozdělení zatížení na těžní lana s tolerancí nejvíce 5 %.

Požadavky na nosnost těžního lana

  • Těžní lano musí mít takovou nosnost, aby vzhledem k největšímu statickému zatížení byla jeho počáteční bezpečnost b nejméně b = 7,5 - 0,0007 H, kde je H (m) - součinitel, který se číselně rovná svislé vzdálenosti mezi osou lanovnice, popřípadě třecího kotouče, a nejnižší provozní polohou dopravní nádoby.
  • U vícelanového těžního stroje musí mít každé těžní lano takovou nosnost, aby vzhledem k největšímu statickému zatížení byla jeho počáteční bezpečnost b nejméně b = 6,5 + 1/i - 0,0007 H, kde je i - počet těžních lan, H (m) - součinitel, který se číselně rovná svislé vzdálenosti mezi osou lanovnice, popřípadě třecího kotouče, a nejnižší provozní polohou dopravní nádoby.
  • Těžní lano havarijního dopravního zařízení musí mít takovou nosnost, aby vzhledem k největšímu statickému zatížení byla jeho počáteční bezpečnost b nejméně 7násobná.