Taneční školy, kurzy, soubory - Břeclav

1 - 13 firem z 13 nalezených

Město Velké Bílovice

Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570 kontakt +420 519 367 111, (1 pobočka)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.velkebilovice.cz

Ing. Žůrková Lenka

Břeclav, Na Hrůdách 1147

Nabídka výuky moderních tanců, street dance, hiphop a breakdance.

web www.ncod.cz

Základní škola Tvrdonice

Tvrdonice, Kostická 600/98 kontakt +420 519 339 208

Provoz základní školy ve Tvrdonicích. Mezi služby, které základní škola nabízí patří například školní jídelna a školní družina. Do zájmových kroužků se řadí například taneční kroužek, dramatický kroužek, výtvarný kroužek a další jiné.

web www.zstvrdonice.cz

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav

Uherčice, Uherčice 24 kontakt +420 519 418 112

Provoz Základní a Mateřské školy v Uhřicích. Mezi poskytované šlužby patří například školní družina a dále také školní jídelna. Škola taktéž nabízí zájmové kroužky - keramický, sportovní, taneční, dramatický a jiné další.

web www.zsuhercice.cz

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Břeclav, Křížkovského 4 kontakt +420 519 371 545

Základem studia v ZUŠ je individuální výuka. Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami Ministerstva školství. Jejich dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí. Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské hudebníky.

web www.zusbreclav.cz

Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav

Velké Němčice, Školní 105 kontakt +420 519 417 222

Základní škola ve Velkých Němčicích má kapacitu 510 žáků. Mezi služby, které základní škola poskytuje patří školní družina, školní jídelna a mnoho zájmových kroužků, jako například keramika a taneční kroužek.

web www.zsvelkenemcice.eu

Dětský národopisný soubor Břeclavánek

Břeclav-Poštorná, Záhumní 823/23 kontakt +420 723 732 682

Provozujeme folklórní taneční soubor.

web www.breclavanek.cz

Dětský národopisný soubor DUNAJEK

Dolní Dunajovice, Rudé armády 27 kontakt +420 723 015 431

Provozujeme dětský folklorní soubor.

web www.dunajek.mistecko.cz

Národopisný spolek Pálava O.S.

Mikulov, Náměstí 23/28 kontakt +420 777 124 209

Sdružujeme folklorní skupiny a organizujeme vystoupení na kulturních akcích.

zobrazit detail

Folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic

Šakvice, Dlouhá 251 kontakt +420 777 593 548

Provozujeme dětský folklorní soubor.

web www.fs-hanysek.cz

Valla Martin, Ing.

Pouzdřany, Hlavní 99 kontakt +420 602 381 386, (8 poboček)

Nabídka kurzů street dance, společenských a netradičních tanců.

zobrazit detail

Pavlovová Ludmila

Břeclav, U Stadionu 3182 kontakt +420 606 181 839

Pořádání kurzů orientálního tance a flirt dance.

web www.narin.cz

Kosmák Václav

Mikulov, 1. května 677/98 kontakt +420 602 508 279

Nabídka tanečních kurzů.

web www.tsmorava.cz