Energetika – Skalice nad Svitavou okres Blansko

Energetika je odvětví průmyslu zabývající se získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Jedná se především o výrobu elektrické energie v elektrárnách a její distribuci. Přehled dodavatelů energie v lokalitě Skalice nad Svitavou.

1–10 firem z 129 nalezených Filtry

1BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.

3.8
★★★★★
★★★★★
(43)
457 m Skalice nad…, Skalice nad Svitavou

Naším oborem je výroba elektromotorů a pohonů do výkonu 450 KW. Nabídka diskových, synchronních, stejnosměrných a chlazených motorů vzduchem i vodou.

2Nečas Miroslav

2.5
★★★★★
★★★★★
(1)
1.2 km Jabloňany 107, Jabloňany Bezdlužná

Servis a montáž chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel.

3Lujka Petr

Provádíme instalatérské a topenářské práce a to včetně montáží plynu.

4Rychetský David

2.9 km Sebranice 166, Sebranice Bezdlužná

Provádíme instalatérské služby a to v oblasti vody a topení a solárních systémů a děláme montáže a opravy i rekonstrukce.

5Bednář Pavel - Elektromontážní a elektroinstalační práce

5.0
★★★★★
★★★★★
(8)
2.9 km Sebranice 193, Sebranice Bezdlužná

Děláme servis plynových kotlů i také další opravy a to plynových spotřebičů.

6Bednář Pavel - Servisy plynospotřebičů

Nabízíme poskytování servisu a oprav a také i montáží plynových spotřebičů.

7Nekula Lukáš - PROFICOMFORT - infračervené topné systémy (pobočka Sebranice)4 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
2.9 km Sebranice 193, Sebranice Bezdlužná

Elektrické topení, vytápění, infratopení, infrapanely, sálavé panely, topné obrazy, topná zrcadla, sálavé zářiče pro vytápění hal, panely Infraheating.

8Boháček Jan

3.2 km Janáčkova 462/9, Boskovice Bezdlužná

Děláme revize plynových a tlakových zařízení a nabízíme elektroinstalační práce.

9BODOS a.s. - čerpací stanice1 pobočka

4.1
★★★★★
★★★★★
(48)
3.4 km Mánesova 1748/1, Boskovice Bezdlužná

Provozujeme čerpací stanice pohonných hmot.

10ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. (pobočka Boskovice)22 poboček

3.8
★★★★★
★★★★★
(2)
3.4 km Chrudichromská 1352…, Boskovice
Dnes už má zavřeno

Velkoobchodní i maloobchodní prodej elektroinstalačního materiálu a svítidel. Kabely, jističe, vypínače, spínače, žárovky, zářivky, topné systémy, hromosvody, domácí telefony a osvětlovací technika včetně kompletního návrhu a výpočtu.


Energetika – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Blansko


Energetika v lokalitě Skalice nad Svitavou – detailní popis

Zdroje energie

Zdroje energie se rozdělují na neobnovitelné a obnovitelné. Neobnovitelný zdroj energie je takový zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu stovek let a jeho případné obnovení by trvalo několikanásobně déle. Jedná se tak o fosilní zdroje energie – uhlí, ropa a zemní plyn. Nevýhodou fosilních paliv je, že jejich spalování přispívá ke změně klimatu. Obnovitelný zdroj energie je takový zdroj, který se přirozeně obnovuje a díky tomu je nevyčerpatelný. Obnovitelná energie je nazývána také jako alternativní energie.

Neobnovitelné zdroje energie

Uhlí

Uhlí se získává z hlubinných dolů (černé uhlí) nebo povrchově (hnědé uhlí). Nejvíce se využívá pro výrobu tepla a elektřiny. Nejvíce uhlí vytěží Čína, USA a Indie. V České republice se černé uhlí těží na Ostravsku a Karvinsku. Hnědé uhlí se u nás těží v Sokolovské a Mostecké pánvi.

Ropa

Ropa je základní surovina petrochemického průmyslu. Využívá se jako palivo pro dopravu, pro výrobu plastů, léků nebo pesticidů. Ropné produkty se také mohou využívat k výrobě elektřiny. Ropa se společně vyskytuje se zemním plynem. Nejvíce ropy vytěží Rusko, Saudská Arábie, USA a Mexiko. V České republice se těží na jižní Moravě.

Zemní plyn

Zemní plyn se nachází samostatně nebo společně s ropou a nebo černým uhlím. Používá se jako palivo v automobilech, pro výrobu vodíku nebo při vytápění.

Rašelina

Rašelina vzniká na rašeliništích z částečně rozložených rostlin. Využívá se jako palivo, v zemědělství se přidává do půdy nebo jako podestýlka pro dobytek a v lázeňství je součástí koupelí pro léčbu onemocnění kloubů.

Jaderná energie

Jaderná energie patří k neobnovitelným zdrojům energie, protože zásoby uranové rudy jsou vyčerpatelné a spotřebované palivo se ve větší míře nevyužívá. Jaderná energie se získává pomocí štěpných jaderných reaktorů v jaderných elektrárnách. Využívá se na výrobu elektrické energie. V České republice jsou 2 jaderné elektrárny – Temelín a Dukovany.

Obnovitelné zdroje energie

Sluneční energie

Sluneční energie představuje většinu energie, která se nachází a využívá na Zemi. Mezi projevy sluneční energie na Zemi patří: energie fosilních paliv, energie větru, vodní energie, energie biomasy, teplo, nepřeměněné elektromagnetické záření Slunce a sluneční vítr.

Využití sluneční energie

  • Výroba elektrické energie v solárních elektrárnách pomocí fotovoltaických článků
  • V zemědělství – skleníky
  • Zpracování užitkové vody – ohřev, desalinace (odsolování), dezinfekce
  • Vytápění

V přírodě se sluneční energie přeměňuje nepřímo na potenciální energii vody (využívá se ve vodních elektrárnách, kinetickou energii vzdušných mas (vítr) a chemickou energii biomasy (včetně fosilních paliv).

Větrná energie

Síla větru je využívána už od pradávna, ale místo převodu na elektřinu se konala nějaká mechanická práce. Větrný mlýn mlel obilí nebo se větrnými stroji čerpala voda. Větrná energie se dá poměrně snadno přeměnit na žádanou elektřinu. V dnešní době se nejvíce využívá proudění větru k vytváření elektrické energie pomocí větrných elektráren. Každý stát má jiné podmínky pro získání větrné energie. Nejlépe jsou na tom státy, které mají větrné turbíny instalované na moři.

Vodní energie

Vodní energie se využívá už od starověku. Nejprve byla využívána k dopravě a později k pohonu strojů. Dá se velmi dobře a účinně přeměnit na žádanou elektřinu. V dnešní době se nejvíce využívá přeměny na elektrickou energii ve vodních elektrárnách. Používá se zejména jako záložní nebo doplňkový zdroj elektřiny. Dalšími druhy vodní energie jsou energie přílivu a odlivu, energie mořských vln nebo tepelná energie horkých pramenů (geotermální energie).

Energie biomasy

Biomasa je hmota organického původu, kterou tvoří těla všech organismů jako jsou rostliny, houby, sinice, bakterie nebo živočichové. Rostlinná biomasa má energetické využití pro teplo, elektřinu nebo pohon vozidel.

Energetický regulační úřad

ERÚ je ústřední orgán státní správy, do jehož kompetencí patří ochrana spotřebitele na energetickém trhu, regulace cen energií, podpora hospodářské soutěže, udělování licencí, dozor obchodníků a výrobců energií.

Zajímají vás novinky ze světa energetiky? Server Aktuálně.cz přináší veškeré aktuality o energetice.

Chcete se více dozvědět o energii? Vše, co chcete vědět o energii se dozvíte na webové stránce Energetika.cz.

Více informací o energetice v ČR naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci energetika.