Kognitivní vývoj – Morava

Kognitivní vývoj je proces, kterým se člověk učí a rozvíjí své myšlení, vnímání a porozumění světu kolem sebe. Tento proces začíná již v raném dětství a pokračuje až do dospělosti.

1–1 firem z 1 nalezených Filtry

1Mgr. Katarína Durkáčová

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Pekařská 84, Brno Bezdlužná

Jsem psycholožka s 5 letou praxí ve zdravotnictví. Ve své soukromé praxi se věnuji převážně kognitivně-behaviorální terapii neboli KBT. Specializuji se na péči o mladé dospělé (18-35) a potíže, které jsou typické pro toto vývojové období.


Firmy v dalších lokalitách


Kognitivní vývoj v lokalitě Morava – detailní popis

Během tohoto vývoje se člověk učí řešit problémy, rozvíjet svou kreativitu a schopnost abstraktního myšlení.

v oblasti Morava se kognitivní vývoj dětí a mladých lidí podporuje prostřednictvím různých aktivit a programů. Jedním z nich je například místní knihovna, která nabízí široký výběr knih a časopisů pro děti i dospělé. Dále zde funguje několik sportovních klubů, které pomáhají rozvíjet motoriku a koordinaci dětí.

V průběhu kognitivního vývoje se u člověka vyskytují určité fáze, které jsou charakteristické pro daný věk. Mezi tyto fáze patří například:

1. Senzomotorická fáze (0-2 roky) - dítě se učí vnímat svět kolem sebe pomocí svých smyslů a pohybu.

2. Předoperační fáze (2-7 let) - dítě se učí používat symboly a abstraktní myšlení, ale stále je omezeno konkrétními představami.

3. Konkrétně operativní fáze (7-12 let) - dítě se učí logickému myšlení a rozumí matematickým operacím.

4. Formálně operativní fáze (12 let a více) - člověk se učí abstraktnímu myšlení a schopnosti řešit složité problémy.

Kognitivní vývoj je důležitý pro celkový rozvoj člověka a jeho schopnost porozumět světu kolem sebe. v oblasti Morava se snaží podporovat tento vývoj prostřednictvím různých aktivit a programů, které pomáhají dětem a mladým lidem rozvíjet své schopnosti a dovednosti.