HS - Pozemní stavitelství s.r.o.

Společnost HS - Pozemní stavitelství s.r.o. byla původně založena jako obchodní a poradenská firma v roce 1992. Noví vlastníci ji v dubnu 2007 přeměnili v dynamicky se rozvíjející stavební firmu. Z hlediska spektra činností ve stavebnictví se firma zaměřila na realizaci zakázek v oblasti rekonstrukcí a především sanací staveb. Ale již v úvodu formování marketingových cílů firmy byla filozofie a strategie podnikání zaměřena na komplexnost poskytovaných služeb v oblasti občanských, bytových a průmyslových staveb. Tyto cíle se dařilo naplňovat již v druhém roce podnikání, kdy si vzrůstající objem dodávek stavebních prací a u části jejich specifické zaměření vyžádalo organizačně oddělit klasickou stavební výrobu od provádění speciálních činností vytvořením střediska sanací staveb. V následujím období se dalším oborem činnosti stala realizace rekonstrukčních prací ve zdravotnictví. Zakázky jsou realizovány formou generální dodávky staveb, popřípadě formou generální subdodávky. V roce 2007 byl zaveden vlastní systém jakosti, který je zpracován v podobě a rozsahu, který v následujícím období umožní certifikaci dle ISO 9001. Dlouhodobým cílem firmy je zefektivňování stavební výroby, stabilizace zaměstnanců z hlediska počtu a kvality při zachování vysoké kvality prováděných prací. Kvalitu a flexibilitu považujeme za nejvýznamnější faktory dlouhodobé stability firmy na trhu ve stavebnictví. Zkušenosti a odborné znalosti nám v současné době umožňují rozšířit naši nabídku pro klienty z řad investičních společností na oblast přípravy investičním příležitostí. Zkušenosti a odborné znalosti našich pracovníků umožňují využití jak klasických pracovních postupů, které jsou u některých rekonstrukčních prací důležitou podmínkou úspěšné realizace a jakosti, tak i aplikaci nejnovějších metod a technologií.

46343326 ARES
DIČ CZ46343326
Vznik 1992
Telefony 731 151 422
Jiří Horák (jednatel)
Ing. Karel Soukeník (jednatel)
  • HS pozemní stavitelství, pozemní stavitelství brno, sanace betonových konstrukcí, sanace železobetonových konstrukcí, spínání objektů, oprava trhlin, zvýšení únosnosti konstrukcí, stříkané betony a torkrety, betonové konstrukce, hřebíkování zemin, mikropiloty, zděné konstrukce, sanace zdí, sanace betonu, dřevostavby, rekonstrukce dřevostaveb, tesané prvky, dřevěný šindel, statické zajištění objektů a budov