ZŠ A MŠ Kostelec na Hané

Naše škola bývala selským stavením se dvěma okny a střechou krytou slaměnými došky. Ty se však musely často opravovat, protože větrem a deštěm rychle chátraly. V roce 1648 školní budova úplně shořela. Tehdejší farář dal postavit školu novou, ta však stála kostelecké občany 11 zlatých a 30 krejcarů. V roce 1807 se začalo se stavbou nové školní budovy. Byla postavena na kamenných základech z vepřovic a střecha byla pokryta šindelem, později břidlicí. Po zrušení roboty v roce 1848 už nemuseli kostelečtí pracovat na panském, ale museli dále platit desátek faře i škole. Musili odvádět také chléb a koláče. V roce 1876 byla kostelecká škola rozšířena na trojtřídní, navštěvovalo ji 333 žáků a musela být o prázdninách rozšířena nákladem 2 865 zlatých. V roce 1907 byl podán na schůzi místní školní rady návrh k přestavbě nebo nadstavbě stávající školní budovy. Návrh však byl změněn na plán zbudovat v Kostelci školu měšťanskou, ta měla zajistit vyšší vzdělání dětem chudobných rodičů. Roku 1909 se začíná stavět "měšťanka", chlouba kosteleckých občanů jako bílý palác mezi Kosířem a Romží. Doteď slouží zdejší škola ke vzdělání a výchově dětí z okolních vesnic. Za tuto dobu prodělala budova rozsáhlé rekonstrukce a od 1.9.1997 byla otevřena nová budova základní školy, kam byl přeštěhován celý druhý stupeň.

62858939 ARES
DIČ CZ62858939
Vznik 1996
PaedDr. Miloslav Marcin (ředitel)
Ivana Kalábová (vedoucí mateřské školy)
  • základní škola, základní školy, zápis dětí, ředitelství zš, ředitelství mš, recitační soutěž, vánoční jarmark, školská rada, historie školy, školní řád, školní vzdělávací centrum, školní jídelna, školní družina, osmáček, škola v přírodě, výuka, mateřská škola, rozvrhy,