Ústavy sociální péče - Vyškov

1 - 5 firem z 5 nalezených

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Vyškov-Brňany, Polní 309/3 kontakt +420 517 333 100, (1 pobočka)

Posláním Domova pro seniory je poskytnout komplex pobytových sociálních služeb osobám starším 60 let, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí, ani za pomoci dostupných terénních sociálních služeb. Snahou je zajistit bezpečné a důstojné prostředí, zabránit izolaci uživatelů a podporou soběstačnosti minimalizovat závislost na službě. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému uživateli v podpoře jeho…

web www.socialnisluzbyvyskov.info

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. (pobočka Vyškov-Opatovice)

Vyškov-Opatovice, Vyškov-Opatovice 92 kontakt +420 517 331 470, (2 pobočky)

Provádíme poskytování pomoci ženám a matkám s dětmi a to v nepříznivé životní situaci.

web www.azylovydumopatovice.estranky....

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace - pobočka Vyškov-Brňany

Vyškov-Brňany, Čtvrtníčkova 114/1 kontakt +420 517 348 407, (1 pobočka)

Nabízíme ústavní sociální péči a to pro osoby s chronickým duševním onemocněním i zaké zvláštním zdravotním režimem.

web www.socialnisluzbyvyskov.info

Habrovanský zámek

Habrovany, Habrovany 1 kontakt +420 517 305 111

Poskytování ústavní péče tělesně postiženým dospělým občanům.

web www.habrovanskyzamek.cz

LILA Domov pro postižené děti Otnice

Otnice, Boženy Němcové 151 kontakt +420 544 240 032

Provoz domova pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny a Downovým syndromem. Péče o děti s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením.

web www.lila.cz