Ústavy sociální péče - Hodonín

1 - 8 firem z 8 nalezených

Zelený dům pohody, příspěvková organizace

Hodonín, P. Jilemnického 2923/1 kontakt +420 518 321 209

Poskytování sociálních služeb a dále máme provoz denního a týdenního stacionáře a domova pro osoby a to s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením.Zelený dům pohody poskytuje čtyři typy sociálních služeb:Denní stacionář,Týdenní stacionář,Domov pro osoby se zdravotním postižením,Chráněné bydlení.

web www.zelenydumpohody.cz

Charitní pečovatelská služba Ždánice

Ždánice, Zámecká 848 kontakt +420 518 633 817, (135 poboček)

Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat těm, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nejsou schopni se sami o sebe a svou domácnost postarat, motivovat je k využití vlastních sil a schopností. Podporovat je v běžném způsobu života tak, aby mohli co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.

web www.hodonin.charita.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Hodonín, Štefánikova 288/15 kontakt +420 721 587 016, (1 pobočka)

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín - Naším posláním sdružení je podpora fungování rodiny a poskytujeme sociální služby pro rodiny s postiženými dětmi a dále nabízíme vzdělávací a poradenské aktivity.

web www.cprhodonin.cz

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Hodonín, Skácelova 2711/2 kontakt +420 518 321 629

"Chceme být prospěšní - chceme pomáhat". Hlavním těžištěm práce Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s. je individuální přístup a celodenní kontakt s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi. Z té se je v Psychocentru alespoň částečně snažíme dostat a znovu nastartovat pro běžný život. Poskytujeme základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, péče o osoby s dlouhodobým psychickým postižením, pomoc osobám v sociální nouzi, pomoc osobám bez přístřeší, krizová pomoc,…

web www.psychocentrumdomecek.cz

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Kyjov, Palackého 67/7 kontakt +420 518 612 260

Seniorům, zdravotně postiženým dospělým osobám a rodinám s dětmi poskytujeme terénní a ambulantní služby: pečovatelskou službu, denní stacionář, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Spravujeme také Dům s pečovatelskou službou se 70-ti byty. Zajišťujeme rozvoz obědů po Kyjově a blízkém okolí. Využít můžete služeb pedikúry a masáží.

web www.css-kyjov.cz

Domov Horizont

Kyjov, Strážovská 1096/3 kontakt +420 518 612 017

Poskytování péče mentálně postiženým chlapcům a mužům od tří let věku do věku neomezeného.

web www.horizontkyjov.cz

Domov na Jarošce

Hodonín, Jarošova 1717/3 kontakt +420 518 321 320

Poskytování služeb spočívajících v zabezpečení ubytování, stravování, poskytování ošetřovatelské, zdravotní, sociální a výchovné péče.

web www.domovjaroska.cz

Dětské centrum Kyjov

Kyjov, Strážovská 965/2 kontakt +420 518 601 390

Poskytování terapeutické, rehabilitační a poradenské péče v oblasti zdravotní, výchovné a sociální.

web www.ku-kyjov.cz