Posudkové lékařství – Morava

Lékařská posudková služba je soustava lékařských posudkových orgánů, která zajišťuje posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob pro účely jednotlivých systémů sociální ochrany. Přehled posudkového lékařství v lokalitě Morava.


Firmy v dalších lokalitách


Posudkové lékařství v lokalitě Morava – detailní popis

Lékařská posudková služba spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a v současné době je organizována v rámci orgánů sociálního zabezpečení – Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ Brno).

Lékaři oddělení Lékařské posudkové služby na OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno vykonávají lékařskou posudkovou činnost a některé další úkoly, které se týkají zejména posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti, kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování.

Lékaři LPS posuzují:

  • Invaliditu a změnu stupně invalidity
  • Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu zdravotního stavu 
  • Zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou
  • Schopnost pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku
  • Stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči

Dále lékaři LPS kontrolují posuzování zdravotního stavu, dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování ošetřujícími lékaři. Jedná se o druh kontrolní činnosti, jejímž cílem je sledování účelného vynakládání prostředků na nemocenské pojištění.