Ochrana životního prostředí - Olomoucký kraj

1 - 20 firem z 29 nalezených

Vodní zdroje Holešov, a.s. (Olomouc)

Holešov, Tovární 1423/7 kontakt +420 573 312 120, (2 pobočky)

Čištění a regenerace vrtů, hydrogeologický průzkum a posudky, monitoring podzemní vody a horninového prostředí, sanace. Na rozdíl od převážné většiny inženýrských a konzultačních firem v oblasti ochrany životního prostředí nabízíme komplexní dodávku služeb.

web www.vzh.cz

Ecological Consulting a.s.

Olomouc, Na střelnici 343/48 kontakt +420 585 203 166, (1 pobočka)

ECOLOGICAL CONSULTING a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, bezpečnosti práce a vzdělávání.

web www.ecological.cz

Státní veterinární ústav Olomouc

Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 462/1 kontakt +420 585 225 641, (2 pobočky)

Provádíme vyšetření potravin, krmiv, vody, biologických materiálů, léčiv a kosmetických přípravků. Také provádíme laboratorní diagnostiku chorob zvířat včetně BSE a vztekliny. Monitoring cizorodých látek. Odborná poradenská činnost a svoz vzorků.

web www.svuolomouc.cz

VOUT, s.r.o.

Olomouc, Bělidla, Jana Koziny 234/1 kontakt +420 585 312 273

Společnost VOUT s.r.o. nabízí kompletní konzultační a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí. Mezi další služby společnosti patří příprava na certifikaci systémů QMS, EMS a OHSAS (BOZP), hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, odběry vzorků odpadů a odpadních vod, geologické práce, sanační práce, odstraňování ekologických zátěží, překlady technických textů z německého a anglického jazyka.

web www.vout.cz

BIOTREND MORAVA s.r.o. (pobočka Přerov)

Přerov, Petřivalského 584/1 kontakt +420 777 965 265, (1 pobočka)

Naším oborem je rekultivace a sanace starých ekologických zátěží. Zaměřujeme de na recyklaci stavebních sutí a odpadů a dotace v oblasti ekologie a nakládání s odpady.

web www.biotrendmorava.cz

PermaLot, o.s.

Bouzov, Bouzov 3 kontakt +420 737 410 259

Podpora pro zpracovávání místních výrobků v rámci mikroregionu. Vzdělávání s důrazem na životní prostředí a jazyk.

web www.permalot.org

ALTERNATIVA-2001

Šternberk, Šternberk 659 kontakt +420 607 510 762

Nabízíme propagaci hliněných domů jako dostupného bydlení.

zobrazit detail

Za krásnou Olomouc

Olomouc, Kosinova 874/7 kontakt +420 605 288 116

Snažíme se ochránit památky a kulturní dědictví. Zajišťujeme památkovou péči a ochranu životního prostředí.

web www.krasnaolomouc.cz

ZO ČSOP UPOLÍN

Olomouc, Skřivánčí 679 kontakt +420 737 418 816

Pracujeme s dětmi a mládeží se zájmem o poznávání a ochranu přírody, práce pro přírodu. Pořádáme akce pro malé děti a jejich rodiče a vyrábíme, vyvěšujeme a čistíme ptačí budky a mapujeme výskyt vzácných živočichů.

web www.upolin.com

Zvonek Ladislav, Ing.

Vincencov, Vincencov 69 kontakt +420 773 400 599

Poskytuji poradenství. A to v oblasti životního prostředí.

zobrazit detail

ZO CSOP Hořepník

Prostějov, Husovo nám. 2299 kontakt +420 776 799 288

Zaměření na botaniku a aktivní ochranu přírody na Prostějovsku.

web www.csophorepnik.estranky.cz

Unie pro řeku Moravu

Hlubočky, Hlubočky 10 kontakt +420 585 204 495

Zabýváme se správou a ochranou přírody a krajiny v povodí řeky Moravy a Vláry.

web www.uprm.cz

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc

Litovel, Husova 906/5a kontakt +420 585 344 156, (32 poboček)

Státní správa v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

web www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc, Lafayettova

Olomouc, Lafayettova 45/13 kontakt +420 585 224 157, (32 poboček)

Státní správa v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

web www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

ZO ČSOP Hloučela

Prostějov, Husovo nám. 2299 kontakt +420 582 338 278

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

web www.iris.cz

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Němčice nad Hanou, Havlíčkova 93 kontakt +420 773 602 519

Rozvíjíme a popularizujeme rybářský sport, vykonáváme rybářské právo, zajišťujeme chov, ochranu a lov ryb a chráníme životní prostředí.

web www.mrsnemcicenh.websnadno.cz

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.

Olomouc, Mrštíkovo nám. 34 kontakt +420 776 112 559

Nabízím služby v oblasti ochrany přírody.

web www.envicons.cz

Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris

Prostějov, Husovo nám. 2299 kontakt +420 582 338 278

Sdružení zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

web www.iris.cz

Netopil Zdeněk, Ing.

Přerov, Trávník 1117/30 kontakt +420 581 259 003

Poradenské služby v oblasti životního prostředí, povrchových úprav materiálů a chemie.

zobrazit detail

SEEB engineering s.r.o.

Beňov, Beňov 8 kontakt +420 581 701 195

Společnost SEEB engineering s.r.o. poskytuje poradenství se zaměřením na ekologii a ochranu přírody, engineering v oblasti ekologie a biologie, expertní hodnocení, posudky a projekty týkající se životního prostředí.

web www.seeb.cz
« předchozí 1 2 další »