Ochrana životního prostředí - Olomouc

1 - 13 firem z 13 nalezených

Vodní zdroje Holešov, a.s. (Olomouc)

Holešov, Tovární 1423/7 kontakt +420 573 312 120, (2 pobočky)

Čištění a regenerace vrtů, hydrogeologický průzkum a posudky, monitoring podzemní vody a horninového prostředí, sanace. Na rozdíl od převážné většiny inženýrských a konzultačních firem v oblasti ochrany životního prostředí nabízíme komplexní dodávku služeb.

web www.vzh.cz

Ecological Consulting a.s.

Olomouc, Na střelnici 343/48 kontakt +420 585 203 166, (1 pobočka)

ECOLOGICAL CONSULTING a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, bezpečnosti práce a vzdělávání.

web www.ecological.cz

Státní veterinární ústav Olomouc

Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 462/1 kontakt +420 585 225 641, (2 pobočky)

Provádíme vyšetření potravin, krmiv, vody, biologických materiálů, léčiv a kosmetických přípravků. Také provádíme laboratorní diagnostiku chorob zvířat včetně BSE a vztekliny. Monitoring cizorodých látek. Odborná poradenská činnost a svoz vzorků.

web www.svuolomouc.cz

VOUT, s.r.o.

Olomouc, Bělidla, Jana Koziny 234/1 kontakt +420 585 312 273

Společnost VOUT s.r.o. nabízí kompletní konzultační a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí. Mezi další služby společnosti patří příprava na certifikaci systémů QMS, EMS a OHSAS (BOZP), hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, odběry vzorků odpadů a odpadních vod, geologické práce, sanační práce, odstraňování ekologických zátěží, překlady technických textů z německého a anglického jazyka.

web www.vout.cz

PermaLot, o.s.

Bouzov, Bouzov 3 kontakt +420 737 410 259

Podpora pro zpracovávání místních výrobků v rámci mikroregionu. Vzdělávání s důrazem na životní prostředí a jazyk.

web www.permalot.org

Česká inspekce životního prostředí (pobočka Olomouc)

Olomouc, Tovární 1059/41 kontakt +420 585 243 410, (12 poboček)

Zabýváme se na problematiku ochrany všech složek životního prostředí, kterými jsou ochrana ovzduší, přírody, vod, lesa a odpadové hospodářství.

web www.cizp.cz

ALTERNATIVA-2001

Šternberk, Šternberk 659 kontakt +420 607 510 762

Nabízíme propagaci hliněných domů jako dostupného bydlení.

zobrazit detail

Za krásnou Olomouc

Olomouc, Kosinova 874/7 kontakt +420 605 288 116

Snažíme se ochránit památky a kulturní dědictví. Zajišťujeme památkovou péči a ochranu životního prostředí.

web www.krasnaolomouc.cz

ZO ČSOP UPOLÍN

Olomouc, Skřivánčí 679 kontakt +420 737 418 816

Pracujeme s dětmi a mládeží se zájmem o poznávání a ochranu přírody, práce pro přírodu. Pořádáme akce pro malé děti a jejich rodiče a vyrábíme, vyvěšujeme a čistíme ptačí budky a mapujeme výskyt vzácných živočichů.

web www.upolin.com

Unie pro řeku Moravu

Hlubočky, Hlubočky 10 kontakt +420 585 204 495

Zabýváme se správou a ochranou přírody a krajiny v povodí řeky Moravy a Vláry.

web www.uprm.cz

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc

Litovel, Husova 906/5a kontakt +420 585 344 156, (32 poboček)

Státní správa v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

web www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc, Lafayettova

Olomouc, Lafayettova 45/13 kontakt +420 585 224 157, (32 poboček)

Státní správa v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

web www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.

Olomouc, Mrštíkovo nám. 34 kontakt +420 776 112 559

Nabízím služby v oblasti ochrany přírody.

web www.envicons.cz