Logopedické ordinace – Brno - město

Logopedie je obor speciální pedagogiky, který se zabývá diagnostikou a léčbou narušené komunikační schopnosti (NKS) u dětí i dospělých. Přehled logopedických ordinací v lokalitě Brno - město.

1–10 firem z 18 nalezených Filtry

1Soukromá klinika LOGO s.r.o.4 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(18)
Vsetínská 527/20, Brno

Soukromá klinika se zaměřením na poruchy komunikace. Soukromá klinika LOGO s.r.o. již od roku 1990 klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, vysokou odbornou připravenost a sledování nejnovějších poznatků v oblasti poruch komunikace.

3Základní škola a mateřská škola logopedická Brno2 pobočky

Veslařská 234, Brno Bezdlužná

Provozujeme speciální základní a mateřskou školu s logopedickou péčí.

4Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

Naše mateřská škola poskytuje ve svých čtyřech třídách Zajíčci, Žabky, Ježečci a Vrabečci prostředí pro zdravý rozvoj dítěte a předškolní přípravu, pořádání a návštěvy kulturních akcí, poradenskou činnost v oblasti logopedie, předplavecký výcvik, školu v přírodě atd. Více se dozvíte na našich…

5Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno,…2 pobočky

Ibsenova 114/1, Brno Bezdlužná

Provozujeme speciální základní školu pro žáky s mentálním postižením.

6ČUCHNOVÁ IVANKA MUDr.

ORL vyšetření pro děti a dospělé, foniatrické vyšetření pro děti a dospělé. Sluchové kompenzační pomůcky - poradenství.Logopedická péče.

7AUDIO-FON CENTR s.r.o.

4.8
★★★★★
★★★★★
(51)
Obilní trh 310/4, Brno - Veveří
Otevřeno do 15:30
Bezdlužná

Pracoviště AUDIO - Fon Centr. s.r.o. se specializuje na komunikační poruchy. Jeho posláním je diagnostika, léčba, kompenzace a rehabilitace poruch sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Nemá charakter klasické ORL ambulance. Pracoviště vyžaduje specializované lékaře, specializované zdravotní sestry,…

8INFRA, s.r.o. (Brno)2 pobočky

Tyršova 241, Stařeč
Otevřeno do 15:30
Bezdlužná

Provozujeme vzdělávací agenturu a vydavatelství i nakladatelství. Vydáváme metodické materiály pro pedagogy. Nabízíme prodej knih pro děti, výukových CD a DVD i školních pomůcek. Zajišťujeme vzdělávání pedagogů, pracovníků firem i zaměstnanců státní správy. Poskytujeme studium pro koordinátory ŠVP.

9ORL A LOGOPEDIE s.r.o.- Mgr. Jan Dezort

5.0
★★★★★
★★★★★
(12)
Josefská 425/25, Brno- Střed
Otevřeno do 18:00
Bezdlužná

Ve společnosti ORL A LOGOPEDIE s.r.o. působím jako garant oboru klinická logopedie. Specializuji se především na poruchy plynulosti řeči.

10Edinová Zuzana, Mgr.

Halasovo nám. 1, Brno
Otevřeno do 18:00
Bezdlužná

Pracuji jako klinický logoped v Poliklinice Lesná.


Logopedické ordinace – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Brno - město


Logopedické ordinace v lokalitě Brno - město – detailní popis

Logopedická ambulance

V naší logopedické ambulanci vám nabízíme:

 • Komplexní logopedické vyšetření
 • Sestavení individuálního plánu
 • Individuální terapie 
 • Doporučení vhodných logopedických cvičení

Logopedické ambulance navštěvují nejčastěji děti v předškolním věku, kteří mají např. opožděný řečový vývoj, poruchy nebo vady výslovnosti, poruchy plynulosti řeči (koktavost), poruchy sluchu, poruchy hlasu, poruchy učení, poruchy autistického spektra (PAS) nebo pacienti po centrální mozkové příhodě. 

Klinická logopedie

V centru klinické logopedie se zabýváme logopedickou péčí o děti, dospívající a dospělé. 

Děti a dospívající

 • Opožděný řečový vývoj 
 • Poruchy výslovnosti (dyslalie)
 • Narušený vývoj řeči (dysfázie)
 • Poruchy řeči v důsledku onemocnění centrální nervové soustavy
 • Poruchy řeči u kombinovaných vad
 • Získaná neurotická nemluvnost (mutismus)

Dospělí

 • Artikulační poruchy
 • Stavy po centrální mozkové příhodě (CMP), neurologických onemocněních nebo neurodegenerativních onemocněních
 • Stavy po úrazech
 • Komunikace u poruch sluchu a zraku
 • Narušená komunikační schopnost u seniorů s demencí

Hledáte logopedické pracoviště ve vaší lokalitě Brno - město? Mapa logopedických pracovišť vám vyhledá to nejbližší.