Základní umělecké školy - Břeclav

1 - 3 firem z 3 nalezených

Město Klobouky u Brna - Městský úřad

Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1 kontakt +420 519 361 570

Klobouky u Brna leží v malebném údolí obklopeném lesy a vinicemi na jihovýchodních výběžcích Žďánického lesa. Do katastru obce náleží také osada Martinice a obec Bohumilice, jako místní část města Klobouky.

web www.kloboukyubrna.eu

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Břeclav, Křížkovského 4 kontakt +420 519 371 545

Základem studia v ZUŠ je individuální výuka. Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami Ministerstva školství. Jejich dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí. Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské hudebníky.

web www.zusbreclav.cz

Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace

Hustopeče u Brna, Komenského 684/4 kontakt +420 519 412 116

Na naší škole vyučujeme tři obory: hudební, taneční a výtvarný. Výuka probíhá pod vedením aprobovaných učitelů - absolventů konzervatoře a JAMU. V hudebním oboru vyučujeme hře na klavír, el. klávesy, housle, akordeon, kytara, dechové nástroje, bicí a zpěv. Některé hudební nástroje je možné u nás zapůjčit. Žák má v týdnu jednu hodinu individuální hry na nástroj a jednu hodinu hudební nauky. Od čtvrtého ročníku mají žáci možnost hrát v souborech a v tanečních orchestrech. Škola pořádá besídky,…

web www.zus-hustopece.cz