Vzdělávací zařízení, agentury, kurzy – Morava

1331–1340 firem z 1 000+ nalezených Filtry

1332Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace1 pobočka

Základní škola pro 550 žáků s rozšířenou výukou hudební výchovy. K dispozici je možnost využití školní družiny, jídelny a klubu. Součástí jsou třídy s interaktivními systémy a projektory. Možnost zájmových kroužků.

1333Základní škola a Mateřská škola Otice - příspěvková organizace

Mateřská škola pro 103 dětí s jídelnou. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče.

1334Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace1 pobočka

Slezská 41/23, Dobroslavice
Otevřeno od 6:30
Bezdlužná

Provoz mateřské školy pro 28 dětí od tří do šesti let. Vzdělávání je zaměřeno na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na sounáležitost k přírodě a na citový postoj ke světu kolem nás.

1335Pro Vítkovsko

Vítkov 2050, Vítkov Bezdlužná

Naše nezisková organizace se zabývá ochranou kulturního dědictví, životního prostředí. Pořádáme kurzy i semináře, také dětské tématické pobyty.

1337Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace1 pobočka

Naše základní škola je pro 80 žáků s družinou i jídelnou. Nabízíme počítačový, výtvarný, keramický a taneční kroužek, angličtinu hrou a výuku hry na zobcovou flétnu.

1338Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace7 poboček

Lidická 639, Vítkov Bezdlužná

Provozujeme základní uměleckou školu pro 450 žáků. Zajišťujeme výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Dále se zaměřujeme na kresbu, grafiku, modelování či keramiku. Vedeme dechový a akordeonový orchestr, smyčcový soubor a pěvecký sbor.

1339PREEDUK z.s.

Naše organizace zajišťuje protidrogovou a protikriminalistickou prevenci mládeže.

1340Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom, příspěvková organizace- mateřská…1 pobočka

Slezská 405, Pustá Polom
Otevřeno od 6:30
Bezdlužná

Provoz mateřské školy pro 120 dětí s jídelnou. Zaměřujeme se na koncerty, pouštění draků, ukázky výcviku drahých ptáků, módní přehlídky, slavnostní zahájení a ukončení školního roku.roku.


Vzdělávací zařízení, agentury, kurzy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Vzdělávací zařízení, agentury, kurzy v lokalitě Morava – detailní popis