Speciální školy - Olomoucký kraj

1 - 18 firem z 18 nalezených

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s.

Šumperk, Erbenova 2298/16 kontakt +420 583 214 153

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a Mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. Poskytujeme služby v oblasti vzdělávání.

web www.schola-viva.cz

Mateřská škola Olomouc, Blanická 16

Olomouc - Hodolany, Blanická 471/16 kontakt +420 585 223 163

Jsme zázemím pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale nejen pro ně. V komorním prostředí rodinné vily se setkávají děti s autismem, mentálním postižením, více vadami, poruchami sociability a komunikace i děti bez postižení od 0,5 do 7 let. Naše škola je umístěna v klidné lokalitě s…

web www.blanicka.com

Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10

Mohelnice, Na Zámečku 858/10 kontakt +420 583 433 071

Nově zrekonstruovaná mateřská škola se nachází na rozhraní sídliště a staré zástavby města. Je to budova pavilonového typu. Ve dvou pavilonech je 6 tříd, ve třetím je hospodářské zázemí – kuchyň, sklady, kancelář vedoucí stravovny, ředitelna a kancelář účetní. Pavilony jsou jednoposchoďové a jsou…

web www.msnazamecku.cz

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Prostějov, Komenského 10 kontakt +420 582 346 868, (2 pobočky)

Nabídka výchovy a vzdělání pro děti s lehkou mentální retardací. Vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu upraveného pro žáky se zdravotním postižením.

web www.sezampv.cz

Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11

Olomouc, Svatoplukova 65/11 kontakt +420 585 496 180

Speciální základní škola pro 468 žáků s jídelnou, družinou, internátem a speciálním pedagogickým centrem. Poskytujeme službu výchovného poradce.

web www.zsmatejcka.eu

Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc

Olomouc, Tomkova 411/42 kontakt +420 581 580 990

Zajišťujeme vzdělávání žáků základních a mateřských škol s vadami zraku a poruchami učení.

web www.zrakol.cz

Základní škola Kojetín, Sladovní 492

Kojetín, Sladovní 492 kontakt +420 581 762 281

Základní škola Kojetín, Sladovní 492 vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální a školní družiny. Vzdělávání základní školy speciální je realizováno vzdělávacím programem s názvem Krok za krokem a to pouze v jedné třídě s maximálním počtem 10 žáků. Délka vzdělávání je…

web www.kojetin.cz/cs/87-zs-sladovni

Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4

Přerov, Malá Dlážka 589/4 kontakt +420 581 736 748, (4 pobočky)

Provozujeme Základní školu, Základní školu speciální, Mateřskou školu, to vše společně s provozem školní družiny. Poskytujeme výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

web www.zsmsprerov.cz

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

Prostějov, Tetín 1506/1 kontakt +420 582 360 007, (2 pobočky)

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. Poskytujeme služby mateřské školy a mateřské školy speciální, základní školy a základní školy speciální. Máme k dispozicí školní družinu, poradenské centrum, zájmové aktivity, rehabilitační třídu. Organizujeme rehabilitační a rekondiční…

web www.pvtetin.cz

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Lipník nad Bečvou, Osecká 301/2 kontakt +420 581 773 766

Tato škola je zaměření na vzdělávání žáků, u kterých byly zjištěny speciálně vzdělávací potřeby na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Součástí je jídelna a družina. Školu navštěvuje 105 žáků.

web www.zslipnik.cz

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Kojetín, Komenského náměstí 49 kontakt

Církevní mateřská školka s kapacitou 35 dětí. Nabízí předškolní vzdělávání dětí výchovu dětí ve věku od 3 do 6 let. Mateřská škola přijímá i děti zdravotně znevýhodněné. Vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní…

web www.cmsjosef.cz

Základní škola Uničov, Šternberská

Uničov, Šternberská 80/35 kontakt +420 585 054 052

Provozujeme základní školu pro 85 žáků a pomocnou školu pro 15 žáků s družinou a jídelnou.

zobrazit detail web

Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice, Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice

Hranice I-Město, Struhlovsko 1424 kontakt +420 581 604 317

Speciální základní škola a mateřská škola.

web www.tady.cz/dc.hranice

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.

Olomouc, Mozartova 1161/43 kontakt +420 585 425 781

Speciální základní škola pro 38 žáků se zaměřením na vzdělávání dětí s kombinovaným postižením. Možnost navštěvovat kroužek dramatické výchovy, terapii snoezelen, terapii míčkování, cansiterapii a muzikoterapii.

web www.credoskola.cz

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny

Velké Losiny, Lázeňská 240 kontakt +420 583 394 011

Provozujeme speciální školu pro děti s neurologickými poruchami. Zajišťujeme provoz mateřské školy pro handicapované děti.

web www.spec-zs.cz/

Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s.

Šumperk, Šumavská 1915/13 kontakt +420 583 213 910

Střední praktická škola pro děti s mentálním postižením.

web www.pomnenka.net/

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3

Šumperk, Hanácká 145/3 kontakt +420 583 213 166, (2 pobočky)

Střední praktická škola.

web www.zssumperk.cz/

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458

Lipová-lázně, Lipová-lázně 458 kontakt +420 584 459 330

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola.

web www.oulipova.cz