Gymnázia – Morava

11–20 firem z 105 nalezených Filtry

11Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Provozujeme sportovní klub se zaměřením na stolní tenis a cyklistiku a turistiku a netradiční sporty. Škola je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (rejstříku škol a školských zařízení) a má všechny studijní obory schváleny MŠMT ČR.

12Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice

Státní Gymnázium ve Šlapanicích bylo založeno 1. 9. 1993 jako osmileté se všeobecným zaměřením. Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium pro 260 žáků. Dále provozujeme základní uměleckou školu pro 462 žáků.

13Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka1 pobočka

Provozujeme všeobecné gymnázium s čtyřletým i osmiletým studiem. Škola má v současné době 12 tříd s 356 studenty, které vzdělává 25 pedagogických pracovníků.

14Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

Provozujeme všeobecné gymnázium s čtyřletým i osmiletým studiem.

15Gymnázium Židlochovice

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium.

17Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola. Poskytuje úplně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. V současnosti má osm tříd osmiletého studijního programu (4 třídy nižší stupeň gymnázia) a čtyři třídy čtyřletého studijního programu. Obchodní akademie nabízí…

18Gymnázium Matyáše Lercha Brno

Všeobecné a jazykové gymnázium.

19Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Naše škola je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Pedagogický sbor tvoří 48 učitelů včetně vedení školy. Všichni mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Dalších 16 pracovníků zajišťuje provoz školy včetně školní jídelny.

20AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.

Jsme jednou z nejstarších nestátních škol v České republice. AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola poskytuje nadstandartní vzdělávání s kompletní přípravou na vysokou školu.


Firmy v dalších lokalitách


Gymnázia v lokalitě Morava – detailní popis