Správa a údržba silnic a komunikací - Zlín

1 - 13 firem z 13 nalezených

Kulíšek Jan -zemní práce

Vizovice, Polní 1061 kontakt +420 603 847 012

Činnost firmy se zaměřuje na zemní práce, terénní úpravy, výkopové práce a také údržbu komunikací. Dále provádíme demoliční práce bytových domů, hal, skladů, ramp, včetně odvozu suti a úpravy terénu.

web www.zemnipracekulisek.cz

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Zlín, K Majáku 5001 kontakt +420 577 044 223, (2 pobočky)

Provádíme opravy i realizace místních a účelových komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch. Pokládáme asfaltobetony finišerem VOGELE SUPER 1300-2, VOGELE SUPER 800 a DEMAG DF 45C. Frézujeme živičné povrchy frézou WIRTGEN DC50 atd. Opravy komunikací asfaltovými technologiemi TURBO.

web www.suszlin.cz

Kamenolom Žlutava s.r.o.

Žlutava, Žlutava 300 kontakt +420 577 945 884

Zabýváme se těžbou, úpravou a prodejem lomového kámene. Dále provádíme uložení a recyklaci stavebních odpadů, nákladní dopravou. Naším sortimentem je především křemitovápenatý pískovec žlutohnědé barvy, lomový kámen tříděný i netříděný.

web www.kamenolom-zlutava.cz

Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace

Zlín, K Majáku 5001 kontakt +420 577 212 829, (3 pobočky)

Správa a údržeba silnic (SÚS). Základní myšlenkou schválené koncepce bylo oddělení výkonu majetkové správy silnic od provozní činnosti údržbových prací, což umožňuje jednotné řízení správních agend, určení priorit v údržbě a opravách, účelnější a hospodárnější využívání finančních prostředků. Správnost této koncepce dokladuje také stále úspěšněji se rozvíjející spolupráce s obcemi a městy při opravách a údržbě a zejména při investiční výstavbě v průjezdních úsecích.

web www.rszk.cz

Služby města Slavičína, s.r.o.

Slavičín, Pod Kaštany 50 kontakt +420 577 341 632

Základním předmětem činnosti obchodní společnosti je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby města Slavičína v oblasti veřejně prospěšných služeb, s cílem postupného zlepšování životních podmínek občanů Slavičína.

web www.smslavicin.cz

Technické služby Zlín, s.r.o.

Zlín, Záhumení V 321 kontakt +420 577 111 411, (1 pobočka)

Odvoz odpadů, údržby komunikací a veřejného osvětlení.

web www.tszlin.cz

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín

Brumov-Bylnice, Bylnice, Mýto 461 kontakt +420 577 330 412

Čištění a údržbu ulic, zeleně a zimní údržbu komunikací, pohřební služby a centrální výtopnu na biomasu. Dále se staráme o svoz odpadu a ruzných stavebních sutí.

zobrazit detail

Ředitelství silnic a dálnic ČR (pobočka Zlín)

Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476 kontakt +420 577 008 443, (33 poboček)

Investice a správa všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v České republice.

web www.rsd.cz

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. (pobočka Valašské Klobouky)

Valašské Klobouky, Sychrov 707 kontakt +420 575 570 691, (2 pobočky)

Provádíme opravy i realizace místních a účelových komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch. Pokládáme asfaltobetony finišerem VOGELE SUPER 1300-2, VOGELE SUPER 800 a DEMAG DF 45C. Frézujeme živičné povrchy frézou WIRTGEN DC50 atd. Opravy komunikací asfaltovými technologiemi TURBO.

web www.suszlin.cz

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. (pobočka Zádveřice-Raková)

Zádveřice-Raková, Zádveřice kontakt +420 577 454 234, (2 pobočky)

Provádíme opravy i realizace místních a účelových komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch. Pokládáme asfaltobetony finišerem VOGELE SUPER 1300-2, VOGELE SUPER 800 a DEMAG DF 45C. Frézujeme živičné povrchy frézou WIRTGEN DC50 atd. Opravy komunikací asfaltovými technologiemi TURBO.

web www.suszlin.cz

Film real, s.r.o.

Zlín, Filmová 174 kontakt +420 577 592 202, (3 pobočky)

Správa a údržba nemovitostí, komunikací a travnatých ploch.

web www.filmreal.cz

AGRO Corner, s.r.o.

Slavičín, Slavičín, Nevšová 33 kontakt +420 737 633 238

Zakládání staveb, zemní, výkopové práce, výstavba inženýrských sítí, rodinných domů, zpevněných ploch, komunikací, opěrných zdí a bazénů.

zobrazit detail

Stavba a údržba silnic, s.r.o. (pobočka Zlín)

Zlín, K Majáku 5001 kontakt +420 519 331 400, (1 pobočka)

Výstavba i údržba silnic, chodníků, vozovek a parkovišť.

web www.udrzbasilnic.cz