Organizace a sdružení - Olomoucký kraj

1 - 20 firem z 323 nalezených

S & K Třebčín

Lutín, Třebčín 39 kontakt +420 603 500 555

Sdružení zaměřené na činnosti v oblasti sportu a kultury. Spolupracujeme při pořádání společenských, sportovních a kulturních akcí.

web www.saktrebcin.webnode.cz

Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace

Prostějov, Olympijská 4 kontakt +420 587 571 972, (2 pobočky)

Provádí svou činnost částečně v objektu sportovní haly a jejího příslušenství. Významná část činnosti je realizována v zařízeních jiných organizací ve městě - Sportcentrum – DDM- pracoviště Vápenice 9, Dětské dopravní centrum Sportcentra – DDM a kondiční místnost. Sportcentrum jako největší sportovní hala ve městě poskytuje své prostory komerčně především sportovním aktivitám pořádaným různých organizací, spolků, klubů, sdružení apod. Zabýváme se organizací kroužků, akcí, soutěží, výletů,…

web www.sportcentrumddm.cz

Spolek za staré Vrahovice

Prostějov, Vítězslava Nováka 700

Spolek Za staré Vrahovice vznikl oficiálně 9. září 2003. Pole našich zájmů je velmi bohaté. Zaobíráme se vlastivědnou činností (sbírání historických fotografií a pohlednic, zkoumáme místní historii, zabýváme se ochranou přírody (starost o zeleň, výsadba nových stromů, budování arboreta) a propagací Vrahovic v podobě tisku pohlednic a pořádáním výstav.

web www.szsv.czweb.org

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc

Olomouc, Černá cesta 69 kontakt +420 737 147 093

Jsme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let a organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Podporujeme rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti.

web www.ctverka.webnode.cz, hradisko.skauting.cz

Kdo sportuje, nezlobí občanské sdružení

Prostějov, Belgická 4163 kontakt +420 604 467 104

Sdružujeme zájemce o tancování.

zobrazit detail

BOJOVÉ SPORTY OLOMOUC, o.s.

Olomouc, Zámečnická 492/2 kontakt +420 731 590 013

Sdružení se zabývá bojovými sporty.

web www.bojovesportyolomouc.cz

Prostějov venkov o.p.s.

Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41 kontakt +420 724 788 131

Savzek obcí Prostějov- venkov je oblast, kde se moderní život pojí s neopakovatelným klidem hanáckého venkova. Úrodnou krajinu spojuje protékající říčka Valová, lidové tradice a historické památky. V Tímto mikroregionem vede síť nezpevněných cest, cyklostezek a cyklotras většinou rovinatého charakteru vhodných k turistice a odpočinku. zabýváme se rozvojem regionu, pořádáním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

web www.maspvvenkov.cz

Deltaklub Stichovice, z.s.

Prostějov, sídl. E. Beneše 3916/21 kontakt +420 582 362 599

Pravidelný provoz započal krátce po r. 1990, kdy přesunul sem své aktivity Deltaklub Stichovice a začal s výstavbou areálu – hangáru pro SLZ. V polovině 90- let bylo zřízeno neveřejné civilní letiště Stichovice. Současným provozovatelem je Aeroklub Prostějov – Stichovice. Členové jsou všichni současně členy Deltaklubu Stichovice a zajišťují provoz a údržbu letiště. Deltaklub a Aeroklub čítá v současnosti 27 členů. Deltaklub provozuje leteckou školu. Pořádáme Dětské dny pro děti. Činnost na…

web www.deltaklub.cz

Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů Prostějov

Prostějov, Mathonova 291 kontakt +420 582 315 902

Sdružujeme lékaře a hájíme jejich práva.

zobrazit detail

KAPPA HELP občanské sdružení

Přerov, Boženy Němcové 101/16 , (1 pobočka)

Centrum se zabývá poskytováním pomocí lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnost. Dále se zabývá primární prevencí a zajišťuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

web www.kappa-help.cz

Český rybářský svaz, místní organizace Brodek u Přerova

Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13 kontakt +420 603 960 715

Český rybářský svaz vykonává rybářské právo, zabezpečuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí a rozvíjí i popularizuje rybářský sport. Obhospodařuje mimopstruhové revíry Rokytnice, Majetín, Stará Morava a Olešnice zahrnující nádrž Altýř.

web www.crsbrodek.cz

Nahlas o.s.

Horní Moštěnice, Nádražní 291/35 kontakt +420 581 224 123

Poskytování pomoci rodinám a dětem zasaženým pneumokokovou nebo meningokovou infekcí, v jejíž důsledku mají trvale poškozené zdraví. Osvěta, prevence, odborné poradenství v lékařské i právní oblasti. Sbírky a benefiční akce a sponzorství.

web www.nahlas-os.cz

Centrum pro komunitní práci střední Morava

Přerov, Horní náměstí 9/9 kontakt +420 581 210 502

Centrum orientované na vzdělávání, podporu a posilování nestátních neziskových organizací, podporu místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR.

web www.cpkp.cz

PODZÁMČÍ zemědělská a.s.

Dolní Újezd, Dolní Újezd 4 kontakt +420 581 795 295

Podpora podnikání v zemědělství. Provozujeme zemědělskou a rostlinnou výrobu. Jedná se například o pěstování pšenice, sladovnický ječmen, žito a oves, kukuřice a jednoleté pícniny.

zobrazit detail

MAS Horní Pomoraví, o.p.s.

Hanušovice, Hlavní 137 kontakt +420 583 285 615

MAS Horní Pomoraví, o.p.s. zajišťuje koordinaci výrobků značky Jeseníky originální produkt v regionu.

web www.hornipomoravi.eu

Sdružení přátel historie Magna Moravia

Šumperk, Javoříčko 1513 kontakt +420 603 363 423

Sdružení přátel historie Magna Moravia rekonstruuje bitvy z období 17. století.

web www.magnamoravia.cz

VIA hluchoslepých z.s.

Šternberk, Mutkov 32 kontakt +420 251 556 381

Poskytujeme služby pro hluchoslepé.

zobrazit detail

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (pobočka Olomouc, Hodolany)

Olomouc, Hodolany, Jungmannova 153/12 kontakt +420 585 227 097, (13 poboček)

Sdružení členů, vydávání odborných časopisů, poskytování informací v technickém oboru.

web www.ckait.cz

SVAZ ÚČETNÍCH OLOMOUC, spolek

Olomouc, Kollárovo nám. 698/7 kontakt +420 585 222 035, (1 pobočka)

Školení, semináře, rekvalifikační kurzy a pobytové akce v ČR i zahraničí.

web www.suol.cz

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, oblastní pobočka Olomouc

Olomouc, Hodolany, Jungmannova 153/12 kontakt +420 585 227 097

Shromažďování, analýza a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství i propagace našeho stavebnictví v zahraničí. Kurzy, školení a semináře.

web www.cssi-cr.cz
« předchozí 1 2 3 4 5 9 13 17 další »