Muzea - Hodonín

1 - 14 firem z 14 nalezených

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Hodonín, Zámecké nám. 27/9 kontakt +420 518 351 834, (7 poboček)

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také Vlastivědné muzeum v Kyjově, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a Slovanské hradiště v Mikulčicích. Muzeum má historické, etnografické a archeologické zaměření. Specializovaným pracovištěm spojujícím Hodonín, Kyjov a Veselí je Regionální pracoviště pro lidovou kulturu.

web www.masaryk.info

Ivavin-gastro s.r.o.

Mutěnice, Pelcova 765 kontakt +420 724 590 909

Sklepy jarošek jsou svým stylovým vinařským prostředím a velkou kapacitou předurčeny pro nejrůznější oslavy, svatby, srazy, narozeniny, firemní večírky a jiné společenské akce. Areál našich sklepů Vám nabízí mnoho různorodých možností jak být spolu ve velkých i malých skupinách a vytvoří tak adekvátní prostor pro každou příležitost.

web www.jarosek-sklepy.cz

Obecní úřad Žarošice

Žarošice, Žarošice 14 kontakt +420 518 631 530

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.zarosice.cz

Národní ústav lidové kultury

Strážnice, Zámek 672 kontakt +420 518 306 611

Národní ústav lidové kultury je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Základní úkoly ústavu mj. provádění výzkumu kulturního dědictví v oboru tradiční a lidové kultury, zpracování získaných dokladů, jejich uchovávání, zpracování, zveřejňování, organizování folklorních a vzdělávacích akcí, poskytování poradenských a informačních…

web www.nulk.cz

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - (pobočka Hodonín)

Hodonín, Sadová 3887/14 kontakt +420 518 353 149, (7 poboček)

Provádíme povrchové sběry, záchranné archeologické výzkumy, průzkumy a záchranné výzkumy při zemních stavebních pracích.

web www.masaryk.info

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - knihovna (pobočka Hodonín)

Hodonín, Zámecké nám. 27/9 kontakt +420 518 351 834, (7 poboček)

Knihovna zaměřená na odbornou literaturu.

web www.masaryk.info

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - (pobočka Kyjov)

Kyjov, třída Palackého 70/13 kontakt +420 518 612 338, (7 poboček)

Památkově chráněný renesanční zámeček pořádá krátkodobé výstavy, stálou expozici Pravěk Kyjovska, Lidová kultura na Kyjovsku a Příroda Kyjovska.

web www.masaryk.info

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - knihovna (pobočka Kyjov)

Kyjov, třída Palackého 70/13 kontakt +420 518 610 290, (7 poboček)

Knihovna zaměřená na odbornou literaturu.

web www.masaryk.info

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - (pobočka Mikulčice)

Mikulčice, Mikulčice 534 kontakt +420 518 357 293, (7 poboček)

Stálá expozice Velká Morava, základy prvního kostela s devíti otevřenými hroby s kosterními ostatky, v okolí další kostely.

web www.mikulcice-valy.info

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - (pobočka Veselí nad Moravou)

Veselí nad Moravou, nám. Bartolomějské 41 kontakt +420 518 322 412, (7 poboček)

Prohlídka stálé expozice Od Doubravy po Javořinu zaměřenou na archeologii, historii a lidovou kulturu. Pořádání krátkodobých výstav.

web www.masaryk.info

Muzeum naftového dobývání a geologie

Hodonín, Kasárenská 1022/3a kontakt +420 604 413 665

Provozujeme muzeum naftového dobývání a geologie.

web www.mng.webz.cz

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra

Vlkoš, Vlkoš 121 kontakt +420 608 025 233

Naším oborem je provoz soukromého vojenského muzea s průvodcem a kinem. Nabídka přednášek o historii a vojenské technice a vojenskohistorické bojové ukázky.

web www.militarymuzeum.cz

Muzeum vinařství a venkova - Terezín

Terezín, Terezín 46 kontakt +420 724 919 826, (1 pobočka)

Naším oborem je vystavování expozic popisující historii vinařství a českého venkova.

web www.muzeum-vinarstvi.cz

Větrný mlýn v Kuželově (pobočka Hodonín)

Hodonín, Kuželov 156 kontakt +420 602 438 644, (2 pobočky)

Provozujeme funkční větrný mlýn. V okolních objektech se nachází expozice horňáckého bydlení a místního způsobu výrobního hospodaření z přelomu 19. a 20. století.

web www.technicalmuseum.cz