Vytyčování hranic pozemků, staveb - Olomoucký kraj

1 - 16 firem z 16 nalezených

Intecom GEO s.r.o.

Přerov, Interbrigadistů 87/2 kontakt +420 581 587 065, (1 pobočka)

Geodetická kancelář v Přerově Intercom GEO nabízí komplexní geodetické služby, jako jsou geometrické plány, vytyčení vlastnické hranice, rozdělování pozemků, vytyčení staveb, skutečné zaměření stavby, zpracování mapových podkladů, zaměření inženýrských sítí, vypracování dokumentace pro správce sítě, vyznačení věcného břemene a zápisy do katastru nemovitostí.

web www.geoprerov.cz

GEOL, spol. s r. o.

Olomouc, Dolní hejčínská 47

Provádíme zeměměřické práce v oboru geodézie a kartografie. A to pro katastr nemovitostí vytyčování hranic pozemků a geometrické plány, pro stavebnictví vytyčování staveb, zaměření skutečného provedení stavby, pro projekci polohopisné a výškopisné plány.

web www.geol.cz

Ing. Karel Doležel - projektant

Olomouc, U kovárny 1145/5 , (1 pobočka)

Projekční kancelář Karel Doležel poskytuje komplexní projekční, inženýrské a konzultační práce. Práce zajišťujeme v širokém spektru, od projektů rodinných a bytových domů, přes objekty pro administrativu, obchod, kulturu, školství.

web www.ingdolezel.cz

Johanes Václav, Ing. - GEODETICKÁ KANCELÁŘ Ing. Václav Johanes

Olomouc - Hodolany, Tovární 1197/42A kontakt +420 581 070 865

Geodetická kancelář - vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic pozemků, vytyčování staveb, zaměřování skutečného provedení staveb, zaměřování inženýrských sítí, zaměřování polohopisu a výškopisu pro projektovou činnost, určování kubatury.

zobrazit detail

Sedláček Zdeněk, Ing. - geodetické práce

Prostějov, Otakara Ostrčila 770/26 kontakt +420 582 360 181

Firma se zabývá zeměměřickými činnostmi od roku 1994. Prioritou je pro nás práce v oblasti katastru nemovitostí (geometrické plány a vytyčování hranic pozemků). Zabýváme se také vytyčováním prostorové polohy budov, polohopisným a výškopisným zaměřováním pozemků pro projektovou činnost apod.

web www.geodet-sedlacek.cz

ELPREMONT ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Velká Bystřice, ČSA 961 kontakt +420 585 351 252

Společnost ELPREMONT elektromontáže s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblastech silnoproudé elektroenergetiky, veřejného osvětlení, elektroinstalací, fotovoltaických elektráren, zemních prací, dodávek staveb, autodopravy, práce montážní plošinou a dalších činnostech spojených s těmito obory.

web www.elpremont.cz

Geo Marchovsky, s.r.o.

Olomouc - Řepčín, Řepčínská 250 kontakt +420 732 710 153

Geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, zaměření skutečné provedení stavby, technická mapa obce a další geodetické práce.

web www.geomar.cz

Proges - geodetická společnost s.r.o.

Šumperk, Lidická 56 kontakt +420 583 215 874

Firma PROGES vznikla v roce 1990 oddělením od projektové organizace Drupos Olomouc. V dodávání geodetických podkladů pro projektanty a ostatní organizace využila dlouholetých zkušeností, které i nadále prohlubuje. Firma vlastní veškeré potřebné materiálové zabezpečení pro vykonávání této činnosti (měřící techniku, počítačové vybavení, kopírovací stroje atd.) Z větších akcí z poslední doby můžeme uvést například: polohopisná a výškopisná mapa - Dolní Lipová, Rapotín, Libina, digitalizace…

web www.progescz.cz

Ing. Christmann Petr

Jeseník, Tovární 234/1 kontakt +420 584 452 158

Firma byla založena v roce 1992 Ing. Petrem Christmannem a provozuje geodetické a kartografické práce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Díky dlouholeté praxi garantuje výsledky zeměměřických činností v souladu s právními předpisy především v oblastech katastru nemovitostí a investiční výstavby. Zajišťujeme také funkci odpovědného geodeta. Firma disponuje potřebnou měřící a výpočetní technikou odpovídající současnému standartu. Spolupracujeme s městskými a obecními úřady, pozemkovým fondem…

web www.geodezie-jeseniky.cz

Zolotarenková Zdeňka - Projekce pozemkových úprav

Šumperk, Lidická 2567/56 kontakt +420 583 216 583

Nabízíme poradenskou a konzultační činnost, zprostředkování služeb. Podklady pro územní řízení, odnětí ze ZPF. Změny druhů pozemků a využití. Daně z nemovitostí.

zobrazit detail

GEODÉZIE A KARTOGRAFIE - Ing. Potyš Pavel

Šumperk, Jesenická 589/21 kontakt +420 583 215 419

Poskytujeme rychlé a kvalitní služby garantované zkušenými specialisty v oboru zeměměřictví. Zárukou kvality jsou naši autorizovaní inženýři dle §13,odst. 1 písm. a) zak.č. 200/1994. S využitím nejmodernější výpočetní a měřící techniky dosahujeme nejlepší výsledky. Zkvalitnění procesních postupů se pozitivně promítá do koncových cen i do kvality našich služeb. V rámci zeměměřických činností, ve smyslu přílohy č.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, provádíme veškeré…

web www.geodezie-sumperk.cz

Tomečková Zuzana, Ing.

Doloplazy, Doloplazy 83 kontakt +420 732 346 815

Zaobíráme se tvorbou geometrických plánů, vytyčováním a provedením staveb a zaměřováním inženýrských sítí. Poskytujeme konzultace v oboru katastru nemovitostí. Zaměřujeme polohopisy a výškopisy obcí. Nabízíme i mapové podklady pro projektování, rekonstrukci a výstavbu včetně majetkoprávních podkladů.

web www.geodet-tomeckova.cz

Státní pozemkový úřad, Prostějov

Prostějov, Aloise Krále 1552/4 kontakt +420 602 427 670, (63 poboček)

Zaměření na pozemkové úpravy a organizaci jejich provádění. Zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

web www.spucr.cz

GEOF - zeměměřická kancelář s.r.o.

Přerov, Purkyňova 2760/1 kontakt +420 777 291 280

Zaměřování staveb a vytyčování pozemkových hranic. Zpracuji výškopisy a polopisy.

zobrazit detail

Koukal Adam

Hranice, Bělotínská 1292 kontakt +420 775 613 666

Geodetické a geometrické práce, výměry a vytyčování pozemků.

web www.geodet-cz.webnode.cz/

Růžičková Soňa

Přerov, Interbrigadistů 87/2 kontakt +420 728 723 572

Geodetické a zeměměřičské práce. Vytyčování hranic a zakreslování map.

zobrazit detail