Tunely a podzemní stavby – Morava

Podzemní stavby se provádějí podle návrhu v přesném trasování nebo situování a v přesném průřezu tak, aby veškeré deformace konstrukce, nadloží i povrchu území byly omezeny. Přehled firem zabývajících se výstavbou podzemních staveb v lokalitě Morava.

1–10 firem z 34 nalezených Filtry

1SUDOP BRNO, spol. s r.o.1 pobočka

4.4
★★★★★
★★★★★
(20)
Kounicova 688/26, Brno-Veveří Bezdlužná

Nabízíme projektování staveb dopravních, inženýrských, bytových a občanských. Projektování železniční a silniční dopravy, městské a příměstské dopravy, v elektrotechnice, energetice, telekomunikacích, sdělovací a zabezpečovací techniky, ekonomice a dalších oborech.

2ZIPP Brno s.r.o.

4.3
★★★★★
★★★★★
(10)
Kaštanová 489/34, Brno-Brněnské…

ZIPP Brno s.r.o. je stavební firmou zabývající se projektováním a statikou železobetonových konstrukcí, dodávkou staveb na klíč, poskytováním dopravních služeb, pronajímáním jeřábů a montážních plošin a v menším rozsahu i zámečnickou a opravárenskou činností. V současné době patří mezi střední…

3STAVOREAL Brno, spol. s r.o.

Firma STAVOREAL Brno, spol. s r. o. se od data svého vzniku - 1. 2.1994 zabývá opravami a rekonstrukcemi kanalizací a vodovodů. Stavební zemní práce provádíme nejen otevřeným výkopem, ale v převážné většině bezvýkopovými technologiemi.

4AZ STAV BRNO s.r.o.

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Hilleho 1840/3, Brno-Veveří Bezdlužná

Společnost AZ STAV BRNO s. r. o. založili v roce 1999 zkušení pracovníci bývalých Pozemních staveb. Firma se zaměřuje na stavební práce od údržby po kompletní stavby "na klíč" ve výstavbě bytové, průmyslové i v oblasti obchodu a služeb. Kromě základní činnosti společnost realizuje některé…

5SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.

Jsme specialisté na náročné geotechnické práce u inženýrských a dopravních staveb. Našimi hlavními obory jsou geotechnika, sanace sesuvů, dopravní stavby a speciální zakládání staveb. Těžíme z našich odborných zkušeností a praxe na náročných projektech v České republice i v zahraničí.

6GEODETA Kyjov, spol. s r.o.

Geodeta Kyjov spol. s r.o. se zabývá činnosti v oboru geodezie týkajících se katastru nemovitostí ( geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků), technické práce při výstavbě a projekční činnosti (polohopisné a výškopisné plány, vytýčení staveb, sítí, dokumentace skutečného provedení…

7Podzemní stavby Probeton, s.r.o.2 pobočky

4.4
★★★★★
★★★★★
(27)
Dolní branka 282, Moravské Knínice Bezdlužná

Prodáváme výrobky značek Max Frank, Peca a EGCO. Provedeme práce k zajištění stability podzemních prostor a podzemní sanační práce.Zaměření společnosti Podzemní stavby Brno, s.r.o. navazuje na odbornou činnost jednatele společnosti Ing.Josefa Zajíce, který je držitelem osvědčení Obvodního báňského…

8HIG geologická služba, spol. s r.o.

3.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Hlinky 142c, Brno Bezdlužná

Zabýváme se inženýrskou geologií, provádíme průzkumy pro plošně, hloubkově i speciálně zakládané stavby. Hledáme vodu pro studny. Poskytujeme služby z oblasti hydrologie, ochrany podzemních vod, ekologických auditů, skládek, měření radonu, vrtných prací i těžké a velmi těžké penetrace. Provádíme…

9ViaCon ČR s.r.o.

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Železniční 548/4B, Olomouc Bezdlužná

Skupina ViaCon se zabývá vývojem a výrobou přesypaných konstrukcí a trub z oceli a HDPE a prodejem geosyntetik od roku 1986. Tyto konstrukce a trouby jsou určeny ke stavbě i sanacím propustků, objektů a zařízení k odvádění přívalových vod, mostů až do rozpětí 25 m, podchodů, ekoduktů a tunelů, a to…

10Ecological Consulting a.s.1 pobočka

2.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Na střelnici 343/48, Olomouc Bezdlužná

ECOLOGICAL CONSULTING a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, bezpečnosti práce a vzdělávání.


Firmy v dalších lokalitách


Tunely a podzemní stavby v lokalitě Morava – detailní popis

Mezi podzemní stavby patří tunely (silniční, železniční, podzemních drah, plavební a říční atd.), štoly (vodní tlakové, vodní s volnou hladinou, revizní a únikové, průzkumné atd.), podzemní halové objekty (garáže, hangáry, skladiště, kaverny, nádrže, podzemní čisticí stanice atd.) a dále svislé a úklonné šachty (větrací, dopravní, čerpací, průzkumné atd.).

Rozdělení podzemních staveb

Podle dispozice

  • Liniové podzemní stavby – u tohoto typu jako rozměr převládá délka. Patří sem tunely, štoly a šachty.
  • Plošné podzemní stavby – vodorovné rozměry u nich převládají nad výškou. Jedná se podzemní garáže, skladiště, sportoviště, laboratoře atd.
  • Halové podzemní stavby – označují se i jako velkoprostorové. Disponují velkou půdorysnou plochou a výškou. Jedná se o kaverny, podzemní energetické zásobníky a vojenské objekty. 
  • Kombinované podzemní stavby – jedná se o plošné nebo halové podzemní stavby, které jsou propojené s povrchem systémem liniových podzemních staveb.

Podle způsobu výstavby

  • Ražené podzemní stavby – celá výstavba probíhá v podzemí, obvykle ve větších hloubkách. Nadloží není zasaženo.
  • Hloubené podzemní stavby – výstavba se odehrává v otevřené jámě, obvykle v malé hloubce. Po zhotovení je stavba zasypána. 
  • Kombinované podzemní stavby – realizují se v mělkém předkopu. V prvním kroku se provedou pažicí a nosné svislé konstrukce, v dalším kroku se zhotoví strop na zemní skruži a v posledním kroku jsou dobrány vnitřní prostory při současné úpravě povrchu.
  • Protlačované podzemní stavby – výstavba probíhá pouze v zeminách a v malé hloubce.
  • Speciální podzemní stavby – zahrnují podzemní stavby prováděné spouštěním ketonů, podzemní stavby ražené nebo štítované za přetlaku vzduchu, naplavované a vysouvané konstrukce podzemních staveb atd.
  • Mikrotunelované podzemní stavby – jedná se o ražené nebo protlačované stavby, které mají malý průměr.