Fundraising, fundraisingová agentura – Jihomoravský kraj

Fundraising bývá nazýván jako marketing neziskových organizací. Jeho cílem není pouze získat jednorázově co nejvíce peněz, ale dlouhodobě pracovat se zdroji a rozšiřovat je pro konkrétní činnosti organizace. Fundraisingové agentury v lokalitě Jihomoravský kraj.

1–1 firem z 1 nalezených Filtry

1DEXTEROVÁ HANA PhDr.

DEXTEROVÁ HANA PhDr., se sídlem Gorkého 65/16, 602 00, Veveří-Brno, v okrese Brno - město a v kraji Jihomoravský kraj. Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Založení v roce 1992. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského…


Firmy v dalších lokalitách


Fundraising, fundraisingová agentura v lokalitě Jihomoravský kraj – detailní popis

Pojem fundraising ještě nemá svůj český ekvivalent, avšak doslovný překlad může znít jako “zvyšování fondů” neboli finančního obnosu, který je určen k určitému cíli. V pojetí nestátních neziskových organizací (NNO) má tento pojem širší význam. Fundraising lze vnímat jako obor usilující o získání finančních a dalších prostředků pro činnost organizace neziskového sektoru. Lze ho vnímat i jako vědu o tom, jak si získat na svou stranu lidi a přesvědčit je o potřebnosti a nutnosti dané organizace pro celou společnost. Fundraising představuje i nástroj, díky kterému můžeme lidi podnítit k dobrým skutkům a získat si jejich zájem, čas a důvěru.

Osoba, která se zabývá fundraisingem, je nazývána jako fundraiser. Fundraiseři se rozlišují na interní fundraisery a externí fundraisery. Interním fundraiserem bývá velmi často vedoucí pracovník organizace (ředitel, předseda správní rady apod.). Externím fundraiserem bývá externí pracovník organizace, který zajišťuje finance a další prostředky pro neziskovou organizaci podle daných potřeb.

Formy fundraisingu

  • Individuální fundraising – spočívá v získávání finančních prostředků od jednotlivců formou daru, dobročinné akce, veřejné sbírky, loterie, DMS, odkazu v závěti nebo individuálního dobrovolnictví
  • Firemní fundraising – jedná se o oslovování firem a podniků za účelem získání finančních prostředků, a to ve formě daru, sponzoringu, firemního dobrovolnictví, zapůjčení prostor a techniky apod.
  • Fundraising od státních donátorů – spočívá v získávání finančních prostředků formou projektů státní správy a místní samosprávy
  • Nadace a nadační fondy – zahrnuje finanční prostředky ve formě dotací, nadačních příspěvků/grantů 
  • Evropská unie – získání finančních prostředků prostřednictvím jejích zakázek a projektů