Soudní znalci, znalectví - Kroměříž

1 - 11 firem z 11 nalezených

Ing. Josef Salač

Kroměříž, Profesora Vojtěcha Tučka 3456 kontakt +420 573 340 433

Služby znalce v oboru ekonomiky, strojírenství, městské i silniční dopravy. Zaměřuji se na odhady cen a technický stav motorových vozidel, zařízení, systémů, výrobních strojů, manipulační i zemědělské techniky. Zabývám se příčinami dopravních nehod a opravárenstvím.

zobrazit detail

Ing. Jiří Ceé

Kroměříž, Koperníkova 2437/42 kontakt +420 602 430 844

Služby znalce v oboru ekonomiky a lesního hospodářství. Zaměřuji se na těžbu dřeva, odhady cen lesních pozemků a porostů i ostatní zeleně.

zobrazit detail

Mgr. Roman Vlček - ENVICOM

Kroměříž, Oskol 3192/43 kontakt +420 774 226 337

Kvalifikované služby pro oblasti bezpečnosti práce, prevence rizik, požární ochrany a ekologie, koordinátor BOZP na staveništi, zpracování Plánu BOZP, soudní znalec v oblasti hydrogeologie a ochrany podzemních vod. Posuzování demoličních odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

web www.prevencerizika.cz

Mgr. David Chaloupka

Kroměříž, Jánská 25 kontakt +420 573 330 531

Služby soudního exekutora. Nabízím právní pomoc, po vydání exekučního titulu, sepsání exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje. Exekuce provádím zřízením zástavního práva na nemovitostech, srážkami ze mzdy a dalšími způsoby.

web www.exekuce-kromeriz.net

Doc. Ing. Jaroslav Simon, CSc.

Kroměříž, Kroměříž 49 kontakt +420 545 134 139

Znalec pro oblasti ekonomiky se specializací na oceňování lesních porostů a půdy.

zobrazit detail

Ing. Jaroslav Skácel

Zdounky, Farská 411 kontakt +420 573 365 202

Služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

zobrazit detail

Ing. Jaromír Šafařík

Kroměříž, Gen. Svobody 1214 kontakt +420 573 330 136

Soudní znalec pro obor ekonomiky se zaměřením na odhady cen nemovitostí, majetku a vyhotovování znaleckých posudků. Oceňuji rodinné domy, byty, rekreační a turistické chaty, provozní areály, všechny druhy pozemků, věcná břemena a rozestavěné objekty.

web www.safarik-znalec.webnode.cz

Ing. Jaroslav Fojtů - soudní znalec

Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1406 kontakt +420 602 750 463, (2 pobočky)

Oceňování nemovitého majetku, služby soudního znalce v oblasti stavebnictví.

zobrazit detail

Antonín Král

Kroměříž, Havlíčkova 3969 kontakt +420 573 341 983

Služby znalce v oboru ekonomiky se zaměřením na odhady cen nemovitostí.

zobrazit detail

Možný František

Kroměříž, Švestková 4159 kontakt +420 573 342 626

Služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

zobrazit detail

Jindřich Bača

Kroměříž, Ovocná 3229 kontakt +420 605 103 143

Služby znalce v oboru ekonomiky a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel, strojů, zařízení a věcí movitých. Věnuji se posuzováním technického stavu vozů a opravárenství.

zobrazit detail