Poradenství – Lipová-lázně okres Jeseník

Poradenství je odborná a profesionální činnost zaměřená na pomoc lidem při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení vlastního problému. Přehled poraden v lokalitě Lipová-lázně.

1–10 firem z 100 nalezených Filtry

1JUDr. Krajčík Igor, advokát1 pobočka

Nabízím advokátní služby se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné, trestní, správní, pracovní a družstevní právo.

2RÖMER ČESTMÍR

Poskytování služeb soudního znalce v oboru dopravy, strojírenství a ekonomiky.

3RÖMEROVÁ MARTA

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

4WERENA office, s.r.o.

WERENA office, s.r.o., se sídlem Lipová-lázně 323, 790 61, Lipová-lázně, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 63605, Krajský soud v Ostravě. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2015. Předmětem podnikání je: Činnost účetních…

5Hana Greplová

Hana Greplová, se sídlem Lipová-lázně 637, 790 61, Lipová-lázně, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Založení v roce 1993. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona…

6VRBOVSKÝ PAVEL

3.2 km Kalvodova 510, Jeseník Bezdlužná

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen lesních pozemků, porostů a škod na nich způsobených.

7TRSŤAN IVO

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

8Mgr. Ing. PAVLA BUXBAUMOVÁ, advokátní kancelář (pobočka Jeseník)4 pobočky

3.5 km Janáčkova 760/4 , Jeseník
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Naše insolvenční kancelář zpracovává insolvenční návrhy pro oddlužení (osobní bankroty) a konkursy, přihlášky věřitelů do insolvenčního řízení, poskytujeme právní poradenství a řešíme vymáhání pohledávek.

9Dagmar Baránková

Dagmar Baránková, se sídlem Růžová 431/2, 790 01, Jeseník, v okrese Jeseník a v kraji Olomoucký kraj. Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Založení v roce 1993. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

10Bc. Jan Šlahorek, MSc

3.7 km Dukelská 1240/27 , Jeseník Bezdlužná

Nabízím překlady, tlumočení a výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny i polštiny.


Poradenství – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Jeseník


Poradenství v lokalitě Lipová-lázně – detailní popis

Občanská poradna

Služba je určena všem občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Cílovou skupinou občanských poraden jsou: rodiny s dětmi, osamělí rodiče, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby v krizi, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, osoby se zdravotním postižením, senioři, národnostní menšiny, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti nebo oběti domácího násilí. Občanské poradny poskytují klientům informace, rady a pomoc. Mezi zásady občanských poraden patří: bezplatnost, nezávislost, nestrannost a diskrétnost

Oblasti poradenství

 • Sociální dávky – dávky hmotné nouze a státní sociální podpory
 • Sociální služby – sociální poradenství, služby sociální péče a prevence
 • Sociální pojištění – důchodové pojištění, nemocenské pojištění
 • Problematika zadlužování občanů – rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníků 
 • Bydlení – bydlení na základě nájemní smlouvy, sociální bydlení
 • Veřejná správa – sociálně právní ochrana dětí, ochrana osobních údajů
 • Ochrana spotřebitele – smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele
 • Ochrana základních práv a svobod – Listina základních práv a svobod
 • Občanskoprávní vztahy – podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, dědické právo
 • Občanské soudní řízení – exekuční řízení, insolvenční řízení, opravné prostředky
 • Rodina a mezilidské vztahy – vznik nebo zánik manželství, rodičovská zodpovědnost, osvojení, pěstounství, vyživovací povinnost
 • Pracovně-právní vztahy – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • Zdravotní pojištění a zdravotnictví – práva a povinnosti pacientů
 • Trestní právo – trestní právo hmotné, trestní řízení, specifika trestnosti mladistvých
 • Daně a poplatky – daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, správní poplatky
 • Školství a vzdělávání
 • Právní systém ČR 
 • Právní systém EU

Asociace občanských poraden

Finanční poradenství

Finanční poradci poskytují odborné poradenské služby v oblasti financí fyzickým i právnickým osobám. Poradci poskytují klientům odborné a profesionální doporučení, jak nejlépe nakládat se svými financemi, jak hospodařit s finančními prostředky nebo jak investovat své finanční prostředky.

Služby finančních poradců

 • Bankovní produkty – bankovní účty, spořící účty
 • Financování bydlení – stavební spoření, hypoteční úvěr
 • Půjčky a úvěry – konsolidace
 • Investování – investiční produkty
 • Životní pojištění – typy životního pojištění
 • Neživotní pojištění – typy neživotního pojištění
 • Zajištění na penzi – penzijní spoření

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství nabízí poradenské služby zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu nebo na změnu původní kvalifikace a původního povolání.

Kariérní poradenství 

Rodinné poradenství

Poradny pro rodinu poskytují odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných nebo mezilidských vztazích. Těmto klientům poskytují také psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc. Poradny pro rodinu poskytují své služby i v oblasti náhradní rodinné péče.

Nabídka služeb poraden pro rodinu

 • Partnerské, předmanželské a manželské poradenství
 • Rodinné poradenství  
 • Rodinná terapie
 • Rozvodové a porozvodové poradenství
 • Individuální poradenství a psychoterapie
 • Psychologická pomoc v krizových životních situacích
 • Poradenství v oboru závislosti
 • Sociální poradenství a sociálně-právní poradenství

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

Potřebujete pomoc právníka, ale nemáte na něj peníze? Podívejte se v kterých případech vám ho zaplatí stát.