Skládky odpadů, odpadků, ukládání odpadů – Morava

Skládky odpadů představují nejstarší způsob likvidace odpadu z lidské činnosti. Na skládky se ukládá nejvíce komunální odpad, avšak to je ta poslední možnost, kam by měl tento typ odpadu směřovat. Přehled skládek odpadů v lokalitě Morava.

1–10 firem z 188 nalezených Filtry

1GEOtest, a.s.3 pobočky

4.6
★★★★★
★★★★★
(25)
Šmahova 1244/112, Brno-Slatina Ověřená

Poskytování služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice. Zabýváme se enviromentální problematikou. Provádíme kompletní sanace a likvidace skládek. Nabízíme služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin. Poskytujeme konzultační a poradenské…

2GEOtest, a.s. (pobočka Ostrava)3 pobočky

4.6
★★★★★
★★★★★
(25)
28. října 176/287, Ostrava

Poskytování služeb v ekologických oborech, hydrogeologii, inženýrské geologii a geotechnice. Zabýváme se enviromentální problematikou. Provádíme kompletní sanace a likvidace skládek. Nabízíme služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin. Poskytujeme konzultační a poradenské služby.

3ZEPIKO spol. s r.o.5 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(6)
Slovanské náměstí…, Brno-Královo Pole
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Těžba a prodej písku a štěrku. Ukládání odpadů, zemní práce a nákladní doprava.

4Karpíšek Jan - Autodoprava1 pobočka

Nabízíme kontejnerovou přepravu a služby s tím spojené - pronájem kontejnerů, převoz materiálu včetně sypkých hmot, likvidaci naloženého odpadu i zemní a výkopové práce. Působíme v Brně a okolí, ale díky vlastnímu vozovému parku jsme schopni nabídnout služby i ve větších vzdálenostech.

5RESPONO, a.s.6 poboček

4.1
★★★★★
★★★★★
(43)
Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město Bezdlužná

RESPONO, a.s. je regionální společnost, která svými zkušenostmi a kompetentností zaručuje zodpovědné nakládání s odpady v souladu s platnými legislativními předpisy jak České republiky, tak Evropské unie. Svým zákazníkům poskytuje kvalitní služby a rozvíjí dobrou spolupráci na základě přátelského…

6FCC Česká republika, s.r.o. - odstraňování odpadů20 poboček

3.8
★★★★★
★★★★★
(17)
Brněnská 1191, Miroslav

Nakládání s komunálními, průmyslovými, nebezpečnými odpady. Sanační práce.

7Král Vít - odvoz odpadu

Kompletní servis v likvidaci veškerých odpadů. Nabízíme odvoz veškerých odpadů, přistavování kontejnerů na veškeré odpady a sutě včetně jejich nakládky. Vyklízení budov, dovoz písků, štěrků, recyklátů. Vše zařídíme. Jsme profesionálové ve svém oboru, pracujeme non-stop.

8EKOR, s.r.o. - nakládání s odpady2 pobočky

4.8
★★★★★
★★★★★
(15)
Havlíčkova 1398/49a, Kyjov
Otevřeno od 7:00
Bezdlužná

Nabízíme svoz a odstraňování odpadů. Provozujeme skládku odpadů, dotřiďovací linku papíru a plastů, sběrný dvůr a kompostárnu. Nabízíme přepravu kontejnery.Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

9GAMA J + P, společnost s ručením omezeným1 pobočka

Adamov 302, Adamov Bezdlužná

Sběrný dvůr. Likvidace a skladování nebezpečného odpadu. Odběr elektrospotřebičů.

10Waressan cz s.r.o.

Likvidace azbestu. Nabízíme nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování azbestových střešních krytin, demontáž azbestocementových stoupacích rozvodů a poradenství. Dále nabízíme čištění a nátěry průmyslových hal. Provádíme výškové práce.


Skládky odpadů, odpadků, ukládání odpadů – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Skládky odpadů, odpadků, ukládání odpadů v lokalitě Morava – detailní popis

Skládky odpadů jsou místa, kde se ukládá odpad vznikající z lidské činnosti. Hovorově se nazývají smetiště. V případě ilegálních skládek hovoříme o tzv. černých skládkách.  

Typy skládek odpadů

 • Skládky pro ostatní odpad – slouží k ukládání komunálního odpadu (odpady z domácností, menších firem). 
 • Skládky pro inertní odpad – určeny pro odpad, který se dále nerozkládá (stavební odpad, zemina, sklo). Tento druh odpadu není nebezpečný. 
 • Skládky pro ukládání nebezpečného odpadu – slouží k ukládání nebezpečného odpadu z průmyslu i obcí (chemikálie, barvy). Tento typ skládky musí plnit nejvyšší bezpečnostní pravidla. 

Nejvíce skládek v Česku jsou skládky pro ostatní odpad, přičemž skládkování komunálního odpadu by mělo být poslední možností nakládání s komunálním odpadem. Komunální odpad by měl být správně tříděn a recyklován, aby na skládky putovalo co nejméně odpadu. 

Výhody a nevýhody skládek 

Skládkování odpadu má pozitivní, ale zejména negativní vliv na životní prostředí. 

Výhody skládek

 • Protihlukové a protivětrové valy
 • Rekultivace devastovaných území

Nevýhody skládek

 • Degradace půdy
 • Zábor půdy
 • Znečišťování ovzduší
 • Znečišťování povrchových a podzemních vod
 • Sesuvy 
 • Výbuchy uvolněných plynů
 • Plýtvání zdrojů, které by mohly být recyklovány a dále využity