Bezpečnost práce, koordinátor BOZP - Jihomoravský kraj

241 - 260 firem z 325 nalezených

Kratochvíl Miroslav - hasicí přístroje

Bílovec, Budovatelská 512/14 kontakt +420 556 412 419

Zabývám se prodejem hasicích přístrojů. Nabízím poradenskou činnost v oblasti požární ochrany a školení BOZP.

zobrazit detail

Ekover s.r.o.

Ostrava-Poruba, Vřesinská 38/27 kontakt +420 722 777 227

Zaměřujeme se na technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany. Zajišťujeme revize protipožárních světlíků a zařízení pro odvod kouře a tepla.

web www.ekover.eu

EX - TECHNIK s.r.o.

Ostrava-Slezská Ostrava, Na Pěčonce 1903/21 kontakt +420 596 242 548

Dodávky, montáže, konzultace a poradenství v oboru bezpečnosti elektrických zařízení určených pro práci v prostředích s nebezpečím požárů. Poskytujeme také konzultační a inspekční služby. Dále nabízíme repase a opravy zařízení, montáž, supervize a projektování.

web www.ex-technik.cz

BEHYP s.r.o.

Ostrava-Zábřeh, U Studia 2654/33 kontakt +420 597 494 205

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zajistíme periodické školení zaměstnanců i vedoucích, pravidelný odborný dozor, dohled nad provozními dílnami a stavbou. Dále vypracováváme vnitřní směrnice, provozní dokumentace, pracovní i organizační řády.

web www.behyp.cz

COMPERTA INDUSTRY, s.r.o.

Ostrava-Vítkovice, Mírová 164/27 kontakt +420 595 628 317

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, včetně prevence pracovních rizik a poskytování informací a výcviku. Provádíme zpracování dokumentace o ochraně před výbuchem, inspekce zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu a analýzy rizik.

web www.comperta.cz

Komárková Milena

Ostrava-Heřmanice, Domažlická 596/14 kontakt +420 596 547 268

Poskytuji komplexní služby v oblasti požární ochrany či bezpečnosti práce a hygieny. Dále organizuji školení a semináře pro řadové i vedoucí zaměstnance. Zajišťuji jednání se státním požárním dozorem a státní správou, zpracování technické zprávy i další potřebné dokumentace.

web www.bozp-mk.cz

Štantejský Marcel

Otice, U Lávky 96 kontakt +420 603 236 032

Nabízím ekologické firemní poradenství, poradenství bezpečnosti práce, bezpečnosti firemních objektů a výrobků, prevence a vyhledávání rizik v BOZP, servis pro skladování, manipulaci a přepravu nebezpečných látek, vedení dozorových, certifikačních, zákaznických či případně jiných auditů.

web www.stantejsky.cz

qdq services, s.r.o.

Opava, Kylešovice, Bílovecká 1162 kontakt +420 773 502 066

Provozujeme znalecký ústav. Nabízíme služby autorizovaného inspektora, inženýring a poradenství v oblasti bezpečnosti práce i požární ochrany. Zpracováváme znalecké posudky, oceňujeme nemovitosti, posuzujeme vady a poruchy staveb.

web www.qdq.cz

Veselý Svatopluk

Jakartovice, Jakartovice 84 kontakt +420 607 920 792

Nabízím konzultační služby v oblasti ekologie, BOZP a PO, odborné studie - hodnocení rizik, vedení evidence odpadů, vzorkování odpadů, posuzování vlivů na životní prostředí či oznámení a dokumentace dle zákona 100/2001 Sb., (EIA).

zobrazit detail

Nawrath Marek - Naboz - Servis

Ludgeřovice, Na Návsi 1219 kontakt +420 596 709 127

Poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbách. Dále i poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

web www.naboz-servis.cz

LAMARCO spol. s r. o.

Žabeň, Žabeň 62 kontakt +420 558 655 420

Společnost zaměřená na hydroizolace, tepelně izolační práce, školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a služby koordinátora staveb.

zobrazit detail

Kocián Jiří - poradenství v oblasti bezpečnosti

Ostrava-Vítkovice, náměstí Jiřího z Poděbrad 814 kontakt +420 728 958 599

Poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

web www.jk-bozp-po.webnode.cz

Kaňoková Rostislava, DiS.

Malenovice, Malenovice 112 kontakt +420 724 938 771

Firma zaměřená na zpracování směrnic a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dalším činnostem patří personální poradenství.

zobrazit detail

Ing. Jiří Šnábl

Frýdek-Místek, Lesní 505 kontakt +420 605 886 055

Firma zaměřená na služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

zobrazit detail

Pyrex, spol. s r. o.

Ostrava-Bartovice, Šenovská 544/342 kontakt +420 597 317 111

Zaměřujeme se na prodej, revize a opravy hasicích přístrojů a požárních hydrantů. Poskytujeme služby v oblasti PO, BOZP a odpadů či plnění CO2 a tlakové zkoušky. Dále nabízíme protipožární nátěrové, omítkové i obkladové systémy a funkční prádlo pro hasiče i záchranáře.

web www.luingpyrex.cz

LUING, spol. s r. o.

Ostrava-Přívoz, Nádražní 497/187 kontakt +420 595 134 300

Provádíme projekce požárně bezpečnostních řešení, zpracování dokumentace požární ochrany, ochranu stavebních konstrukcí, technologických zařízení i speciální řešení. Zajišťujeme protipožární ochranu staveb. Dále nabízíme utěsnění prostupů a spár či vybavení objektů.

web www.luingov.cz

LUING PYREX, spol. s r.o.

Ostrava-Bartovice, Šenovská 544/342 kontakt +420 597 317 111

Nabízíme prostředky požární ochrany, výstroje, výzbroje a techniku pro hasičské i záchranářské jednotky. Zajišťujeme školení v oblasti BOZP a PO. Provádíme revize zdvihacích a plynových zařízení či plníme a pronajímáme tlakové lahve CO2. Dále nabízíme antibakteriální funkční prádlo SILVER CODE SYSTEM.

web www.luingpyrex.cz

JUROTRANS, spol. s r.o.

Opava, Kolofíkovo nábřeží 1364/56 kontakt +420 553 609 940

Zabýváme se vnitrostátní a mezinárodní silniční kamionovou dopravou a spedicí. Nabízíme přepravu nadrozměrných nákladů, expresní dopravu a nadstandartní služby. Poskytujeme servis nákladních vozidel, prodáváme oleje, maziva a náhradní díly. Profesní školení řidičů a školení BOZP.

web www.jurotrans.cz

Ing. Richard Žák

Frýdek-Místek, I. J. Pešiny 115 kontakt +420 558 331 421

Firma zaměřená na stavební práce, inženýrské práce a služby koordinátora BOZP.

zobrazit detail

PREVENT MORAVA s.r.o.

Ostrava-Slezská Ostrava, Michálkovická 1942/86 kontakt +420 596 244 693

Zabýváme se požární ochranou, bezpečností práce a zajišťujeme školení PO, BOZP včetně zpracování dokumentace PO a BOZP. Provádíme revize hasicích přístrojů, hydrantů a protipožární nátěry. Koordinátor BOZP. Nabízíme jistící systémy a zajištění osob proti pádu z výšky a do hloubky, zachycovací postroje, OOPP.

web www.preventmorava.cz