Vývoj žáby – Morava

V oblasti Morava se vyskytují různé druhy žab, které prošly dlouhým vývojem. Vývoj žáby je fascinující proces, který se skládá z několika fází.

1–10 firem z 13 nalezených Filtry

1LABTECH s.r.o.2 pobočky

4.4
★★★★★
★★★★★
(11)
Polní 340/23, Brno-Štýřice

LABTECH s.r.o. je česká společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace mechanických zkušebních zařízení, průmyslových testovacích zařízení, vakuové techniky a testování netěsností. Společnost rovněž vyrábí…

2Žemlička Ivo - vývoj a výroba implantátů

Tetčická 134, Omice Bezdlužná

Výroba a vývoj implantátů pro mikrochirurgii v otorinolaryngologii. Zabýváme se výrobou a vývojem implantátů pro mikrochirurgii v otorinolaryngologii. Nabízíme ušní ventilační trubice, středoušní protézy TORP a PORP, speciální nástroje a další.

3Mgr. Halka Petláková - ordinace klinické logopedie

Hybešova 1417/5, Hustopeče
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Zabýváme se provozem logopedické ordinace. Zajišťujeme diagnostiku a terapii u dětí a dospělých v oblasti vad a poruch řeči. Zabýváme se vadami výslovnosti, získanou ztrátou a poruchou řeči či vývojovými poruchami učení jako například dyslexie nebo dysortografie.

4EMO, s.r.o.

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Hudcova 533/78c, Brno-Medlánky Bezdlužná

Firma EMO byla založena v roce 1993 jako v.o.s. Navazovala na činnost státního podniku Výzkumný a vývojový ústav Závodů všeobecného strojírenství, obor Speciální technika. Zůstalo zachováno i umístění pracoviště, a to v bývalém areálu citovaného podniku. V roce 2006 změnila právní formu z v.o.s. na…

5MORASPOL s.r.o.

2.3
★★★★★
★★★★★
(3)
Skorkovského 26, Brno-Židenice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Firma Moraspol s.r.o. se již od roku 1992 zabývá distribucí, vývojem a výrobou ortéz a bandáží. Od roku 2010 jsme započali s výrobou a distribucí pouze našich výrobků té nejvyšší kvality. Využíváme poradenství s předními ortopedickými špičkami v ČR, tudíž kvalita našich ortéz dosahuje nejvýších…

6Klinická psychologie - PhDr. Jiří Laciga s.r.o.3 pobočky

Ševcovská 2678, Zlín
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provozuji psychologické ordinace. Psychologie je věda, která se zabývá duševními jevy, procesy, studuje lidské chování, prožívání, myšlení. Věnuje se vývoji jedince, vztahu jedince ke společnosti a naopak. Psychologie zkoumá duševní život člověka, zákonitosti psychiky. Je to věda o prožívání a…

7TRYSTOM spol. s r.o.

4.4
★★★★★
★★★★★
(1)
Pasteurova 67/15, Olomouc

V naší firmě se zabýváme vývojem a výrobou strojů pro automatizaci výrobních procesů, dále přístrojové a zdravotnické techniky. Nabízíme: vývoj a výrobu strojů z oblasti automatizace výrobních procesů, provedení testů pro CE a jiných certifikátů, technologickou podporu.

8PaedDr. et BC. Eva Stryková

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Na Loučkách 2340, Přerov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Zabývám se komunikačními obtížemi dětí a dospělých jako je dyslalie, dysfázie, afázie, mutismus, balbuties, tumultus, dysartrie, palatolalie, SP, DMO, autismus. Nabízím poradenské služby a konzultace.

9ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

Zabýváme se výzkumem a vývojem hematologických chorob, tedy monoklonární gamapatií.

10MEDETRON s.r.o.

Zabýváme se výrobou, prodejem i vývojem speciálních zdravotnických měřících systémů pro urologická, gynekologická a pediatrická vyšetření, nemocničního vybavení, spotřebního materiálu pro urologii a chirurgii či speciálních katetrů pro urodynamická měření.


Firmy v dalších lokalitách


Vývoj žáby v lokalitě Morava – detailní popis

1. Vajíčka
Žáby kladou vajíčka do vody, kde se vyvíjejí v larvy. Vajíčka jsou malá a kulatá, a mají želatinovou vrstvu, která chrání embryo před vnějším prostředím.

2. Larvy
Larvy se líhnou z vajíček a jsou plně vyvinuté, aby mohly plavat a lovit potravu. V této fázi se žáby živí planktonem a řasami. Larvy se postupně vyvíjejí a rostou, až se stávají dospělými žábami.

3. Pulci
Pulci jsou další fází vývoje žáby. Pulci se vyskytují v pozdější fázi vývoje, kdy se larvy začínají měnit. Pulci mají nohy a ploutve, které jim umožňují plavat a pohybovat se vodou. Pulci se živí řasami a drobnými vodními živočichy.

4. Dospělá žába
Dospělá žába je konečnou fází vývoje. Dospělá žába má nohy, které jí umožňují skákat a pohybovat se po souši. Dospělá žába se živí hmyzem a dalšími drobnými živočichy. Dospělá žába se také může rozmnožovat a klást vajíčka.

v oblasti Morava se vyskytují různé druhy žab, jako například skokan zelený, skokan hnědý, rosnička zelená a ropucha Oblastná. Tyto druhy žab prošly dlouhým vývojem, aby se přizpůsobily svému prostředí. Vývoj žáby je fascinující proces, který nám ukazuje, jak příroda dokáže být úžasná.