Dodavatelsko inženýrský podnik ekologických zařízení spol. s r.o., zkráceně DIPEZ spol. s r.o.

Nosným programem společnosti jsou ekologické aktivity v energetice a v potravinářském průmyslu, komplexní formou "na klíč", zahrnující výkony inženýrské, dodavatelské a provozní povahy.