Ing. Bachan Jaroslav - STAVEBNÍ FIRMA

Stavební firma Ing. Jaroslav Bachan - provádění vodohospodářských a inženýrských staveb.Zabývá se prováděním vodohospodářských a inženýrských staveb – vodovody, kanalizace, komunikace, parkoviště, zpevněné plochy, úpravy vodních toků, výstavbou malých vodních nádrží, hrubé terénní úpravy, spodní stavby a bourací práce.

42296951 ARES
DIČ CZ291030441
Vznik 1992
Telefony 518 324 114
Ing. Bachan Jaroslav (majitel)
Ing. Martina Vavříková (vedoucí obchodního úseku)
  • vodohospodářské stavby, inženýrské stavby, stavba vodovodu, stavba kanalizace, stavba parkoviště, úpravy vodních toků, stavba zpevněné plochy, výstavba malých vodních nádrží, hrubé terénní úpravy, bourací práce, zemní a bourací práce, vodosospodářské a inženýrské stavby,