Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace (Břeclav)

Dům kultury je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Hodonínem za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic, a to převážně na území města. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav a odborných kurzů v oblasti kultury. Je zřizovatelem zájmových souborů v oblasti amatérského divadla a folkloru. Společně s kulturní komisí se podílí na tvorbě a realizaci koncepce kultury Města Hodonína.

13694821 ARES
DIČ CZ699001303
Vznik 1991
Mobily 724 123 298
Ing. Miluše Šafránková (ředitelka)
Alena Bravencová (předprodej vstupenek)
Tomáš Vrba (programové oddělení)
  • dům kultury, pořádání kulturních akcí, pořádání společenských akcí, kino, divadlo, regionální centrum, kino svět, seriál dechových hudeb, výstavy, divadelní představení, koncert, koncerty, výstava, folklor, amatérské divadlo, kulturní tradice, hudba, program pro děti, výstava, stálá expozice, kulturní server