Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10

Nově zrekonstruovaná mateřská škola se nachází na rozhraní sídliště a staré zástavby města. Je to budova pavilonového typu. Ve dvou pavilonech je 6 tříd, ve třetím je hospodářské zázemí – kuchyň, sklady, kancelář vedoucí stravovny, ředitelna a kancelář účetní. Pavilony jsou jednoposchoďové a jsou propojeny dlouhou spojovací chodbou. Mateřská škola byla uvedena do provozu 1. 9. 1987. Byla největší MŠ ve své době, do jejích 6 tříd tehdy nastoupilo 180 dětí a pracovalo zde 22 pracovnic. Speciální třída pro děti s vadami řeči (logopedická třída) vznikla v roce 1989. Kolem školy je prostorná zahrada, která nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoli ročním období, je vybavena pískovišti, kolotoči, průlezkami, skluzavkou a dřevěnými domky, z nichž jeden velký slouží jako sklad hraček a pomůcek. Zahrada byla během let postupně vysazována okrasnými stromy a keři, které pomáhají vytvořit v letních měsících stinná zázemí. Byl vybudován umělý svah, který je využíván v zimě k sáňkování a bobování. Celý pozemek je oplocen, k jednotlivým pavilonům vedou komunikace od dvou branek a k hospodářské budově od hlavní brány. Cílem školy je rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby v těchto oblastech: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální. Podporovat u dětí získávání klíčových kompetencí, uvědomovat si sounáležitost s přírodou a lidmi. Prosazovat u dětí zdravý životní styl života (pohyb, strava, ...). Být školou otevřenou (spolupracovat s rodiči, veřejností, ...), udržet si vysokou kvalitu logopedické péče a odbornost pedagogů. Zkvalitňovat výchovně vzdělávací práci pedagogů, dbát na to, aby práce pedagogů byla pestrá, nápaditá a nestereotypní. Udržet si dobré jméno školy a pokračovat v dodržování zvyklostí a tradic školy. Vytvářet takové prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu citovou, fyzickou i sociální. Cílem programu je nabízet dětem bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru, prožitkové učení, kdy se děti učí tak, že konají, jednají a prožívají.

Jana Pospíšilová (ředitel)
Hana Moravová (zástupkyně ředitelky)
Alena Weidingerová (jídelna)
  • mateřské školy, mateřská škola, mš Mohelnice, mateřská školka Mohelnice, logopedická školka, logopedie, speciální školka, školní jídelny, školní vzdělávací program, podmínky přijetí mš, angličtina s pohybem, dětský sbor, pěvecký sbor, speciální logopedická třída, odloučené pracoviště, environmentální vzdělávání
Poslat poptávku Trasa do místa www.msnazamecku.cz 583 433 071 msm.zam@tiscali.cz

Otevírací doba

Otevřeno do 16:00
  • Pondělí 6:30 – 16:00
  • Úterý 6:30 – 16:00
  • Středa 6:30 – 16:00
  • Čtvrtek 6:30 – 16:00
  • Pátek 6:30 – 16:00
  • Sobota Zavřeno
  • Neděle Zavřeno