Geodézie Jeseníky s.r.o.

Poskytujeme vám profesionální geodetické práce. Provádíme vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemku, vytyčení vlastnických hranic, vyhotovení podkladů pro projekt, vytyčení stavby, vytyčení projektovaných tras inženýrských sítí a řadu dalších služeb.

06671411 ARES
DIČ CZ06671411
Vznik 1994
Mobily 606 917 777
Ing. Petr Christmann (jednatel)
  • Christmann, geodetické práce, geodetické služby, geodetické kanceláři, geodeti, geometrické plány, inženýrské činnosti, rozdělení pozemků, změny hranice pozemku, vytyčení hranic, vyznačení budovy, doplnění souboru geodetických informací, opravy geometrického a polohového určení nemovitostí, upřesnění hranice pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, vyhotovení geometrických plánů, vytyčení vlastnických hranic, vytyčení stavby, měřické práce v investiční výstavbě, účelové mapy velkých měřítek, poradenská činnost, výškopisné měření, inženýrská geodézie, zaměření, věcná břemena, zeměměřictví, polohopisné měření, zaměření, vytyčení, rozdělení, katastr nemovitostí, vytyčení projektovaných tras inženýrských sítí
  • Nabízíme vám profesionální geodetické služby. V oboru geodézie máme dlouholetou praxi, díky které vám garantujeme výsledky zeměměřických činností v souladu s právními předpisy. Zajišťujeme funkci odpovědného geodeta. 

    Provádíme vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, vytyčení vlastnických hranic, vyhotovení podkladů pro projekt, vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby, vytyčení projektovaných tras inženýrských sítí a další činnosti.