Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

Provozujeme víceleté sportovní gymnázium a domov mládeže. Naše gymnázium poskytuje žákům rozsáhlé všeobecné znalosti jazyků - jak cizích, tak mateřského, oboru společenskovědních, přírodovědných a duchovních. Více podrobností, kontakt a informací o přijímacím řízení najdete na našich internetových stránkách.

00601357 ARES
Vznik 2002
Telefony 554 721 081
Sociální sítě facebook.com
Mgr. Tomáš Pavelka (ředitel)
  • Gymnázium, střední škola, školy, maturity, sportovní gymnázium, všeobecné a sportovní gymnázium, obor sportovní příprava, gymnázium se sportovní přípravou, Erasmus, kontakt, škola, adresa, zaměstnanci, vedení školy, historie školy, studijní obory, školská rada, uchazeči, přijímací řízení, přijímací zkoušky, výsledky soutěží, předmětové komise, státní maturita, maturita