Stoklasa Ivo, Ing. - geodetické práce

Zajišťujeme komplexní zaměření pozemků a geodetické práce při výstavbě. Dále zajistíme spolupráci s katastrálním úřadem. Mezi naše služby patří vytyčování pozemků, účelové mapy, dokumentace staveb a inženýrských sítí. Provádíme kontrolní měření, polohopisné měření, výškopisné měření. Zastihnete nás po předchozí telefonické domluvě.

44192185 ARES
Vznik 1995
Telefony 603 214 461
  • geodet, geodézie, katastrální geodézie, stavební geodézie, geodetické práce, účelové mapy, dokumentace skutečného provedení staveb, zeměměřické práce, zaměření pozemku, geometrické plány, vytyčovací práce, kontrolní měření, výškopisné měření, polohopisné zaměření, vytyčení hranice parcel, rozdělení pozemků, vyznačení budovy v katastru, věcná břemena, polohopisné zaměření