GEODAT, v.o.s.

Společnost poskytuje geodetické práce - vytyčení prostorové polohy stavby, vybudování vytyčovací sítě, vytyčení liniových objektů, výpočet kubatur, sledování výškových posuvů staveb, vyznačení pozemků, zaměření budov.

47985658 ARES
DIČ CZ47985658
Vznik 1993
Telefony 596 620 426
Ing. Hana Šebková (Jednatelka)
Jan Maceja (Jednatel)
  • geodetické práce, geodézie, geodet, geodetické služby, rozdělení pozemku, změna hranic pozemku, vytyčení hranice pozemku, vytyčení vlastnické hranice, vyhotovení geometrických plánů, vyznačení obvodu budovy, změna obvodu budovy, vyznačení vodního díla, vymezení rozsahu věcného břemene, tematické mapování, vytyčovací sítě stavby, vyhotovení pasportu budov, mapové podklady pro projekt staveb, Geodat, Geodat kontakt, Geodat reference